“Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022"


Tytuł projektu:
Zagrożenia współczesnej Europy z perspektywy prokuratur na polsko-saksońskim pograniczu

Nazwa programu:
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (www.jgora.po.gov.pl)

Partner projektu:
Staatsanwaltschaft Görlitz (www.justiz.sachsen.de/stagr/) 

Opis realizowanego projektu:
Projekt obejmował zdiagnozowanie współczesnych, aktualnych zagrożeń z perspektywy pracy prokuratur w Jeleniej Górze i w Görlitz oraz podjęcie skutecznych kroków do ich zwalczania. W wyniku projektu zdiagnozowano te zagrożenia. Pierwsze z nich to zjawiska związane z transgranicznością obszaru (przestępczość związana z wyłudzaniem VAT-u w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, przestępczość związana z migracjami ludności), kolejne to zagrożenia, które dotyczą każdej ze stron projektu ze względu na ich globalny zasięg (cyberprzestępczość). W ramach projektu w marcu 2017 roku odbyły się dwa spotkania robocze: pierwsze pod nazwą: "Diagnoza zagrożeń przestępczością na polsko-saksońskim pograniczu", z udziałem strony polskiej i niemieckiej oraz drugie pod nazwą "Diagnoza zagrożeń przestępczością na obszarze Euroregionu Nysa", dodatkowo z udziałem gości z Czech. Spotkania te służyły wstępnemu zdiagnozowaniu tych zagrożeń oraz przygotowaniu głównego punktu projektu, tj. konferencji

międzynarodowej pn.: "Transgraniczne zwalczanie przestępczości charakterystycznej dla polsko-niemieckiego pogranicza", która miała miejsce w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Wojanowie.

Rezultaty konferencji oraz całego projektu to przede wszystkim podwyższenie poziomu pracy prokuratur, policji i innych służb w zakresie zwalczania i zapobiegania wyżej wskazanej przestępczości. Wszystkie spotkania i rozmowy przyczyniły się ponadto do pogłębienia współpracy i wzajemnej pomocy międzynarodowej pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. Sprzyjały nawiązywaniu i utrzymywaniu częstych, odformalizowanych kontaktów międzynarodowych, co przyczynia się do skutecznego i szybkiego działania przy realizacji obowiązków służbowych prokuratury i innych służb. Pozwoliły też na wymianę wiedzy i doświadczenia zawodowego, zapoznanie się z techniczną organizacją pracy prokuratur, uwarunkowaniami prawnymi ich funkcjonowania i stawianych przed nimi zadań oraz podobieństwami i różnicami prawa karnego w każdej ze stron uczestniczących w projekcie. Ranga zaproszonych gości ze strony polskiej (Prokurator Krajowy i Prokurator Regionalny we Wrocławiu), ze strony niemieckiej (Prokurator Prokuratury Generalnej w Dreźnie oraz Nadprokurator Kierujący Prokuraturą w Görlitz) oraz z czeskiej (Prokuratura Generalna w Brnie) była gwarantem wysokiego poziomu konferencji, a ponadto sprzyjała szerszemu rozpowszechnieniu wyników konferencji.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu skuteczności ścigania przestępczości charakterystycznej dla pogranicza oraz działań prewencyjnych w obszarze wsparcia oraz Euroregionu Nysa. Tym samym stało się powodem wzrostu bezpieczeństwa publicznego w tym obszarze oraz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców tego regionu. Realizacja tychże zadań wpisuje się w lokalne i regionalne, a przede wszystkim euroregionalne strategie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i w zakresie podwyższenia jakości życia ludności na pograniczu. Jednocześnie jest wypełnieniem idei europejskich w zakresie bezpieczeństwa, transgranicznego zwalczania przestępczości oraz współpracy organów ścigania przy zachowaniu swobody przekraczania granic wewnętrznych oraz innych swobód i wolności europejskich.Cel projektu:
Pogłębianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza w obszarze wsparcia poprzez intensyfikację transgranicznej współpracy prokuratur z Polski i Niemiec.

Okres realizacji:
16 marca 2017 – 30 maja 2017

Wartość zrealizowanego projektu:
16.009,21 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85%Materiały z konferencji:*   *   *

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022"

Aktualności

Z dnia: 13-12-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 47/2017 w sprawie zatrzymania i ogłoszenia zarzutów popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym dla 5 osób w tym lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.


Z dnia: 13-12-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 46/2017 w sprawie postawienia zarzutów i tymczasowego aresztowania matki trójki dzieci, które zginęły w pożarze w Piechowicach w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku.


Z dnia: 06-12-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 45/2017 w sprawie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 48-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o dokonanie zabójstwa swojego znajomego.


Z dnia: 04-12-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 44/2017 w sprawie śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze dotyczącego pożaru w Piechowicach, w wyniku którego śmierć poniosło troje małoletnich dzieci.


Z dnia: 01-12-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 43/2017 w sprawie uwzględnienia skargi Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze na Uchwałę Rady Miasta Jeleniej Góry dotyczącą opłat za holowanie pojazdów.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 60457 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu