Konkurs na stanowisko inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami - etap 3 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje:

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Przewodnicząca – Justyna Radomska – Kierownik Szkolenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
  2. Członek – Łukasz Ładomirski – Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
  3. Sekretarz – Małgorzata Nowakowska – Główny Księgowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,


powołana zarządzeniem nr 16/2018 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 5 marca 2018 roku w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, w dniu 22 marca 2018 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu.


Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu,
 

stwierdzam:
 

Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest:

Pani Teresa Tomczyk – 15 pkt.
 

Wymieniona zostaje zakwalifikowana do zatrudnienia na staż urzędniczy na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami  w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

Jednocześnie informuję, że dwie kandydatki, które uzyskały w dwóch w/w punktowanych etapach konkursu drugą w kolejności zbliżoną liczbę punktów są:

  • Pani Dorota Bugajska –13 pkt
  • Pani Ewelina Pross – 12,5 pkt.


Wskazane kandydatki zostały umieszczone na rezerwowej liście kandydatów kwalifikujących się do zatrudnienia na wyżej wskazane stanowisko.

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami - etap 3

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-24
Publikacja w dniu:
2018-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt