Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim - etap 3 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje

Komisja konkursowa w składzie

Przewodniczący:

Krzysztof Świątek - Kierownik Działu Informatyzacji i Analiz Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze


Członkowie:

Małgorzata Hajbowicz – starszy referent Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Jolanta Jamróz – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim


Sekretarz:

Agnieszka Zachwiej – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze


powołana zarządzeniem nr 46/2018 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 24 lipca 2018 roku w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim, w dniu 21 sierpnia 2018 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu.


Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu,


stwierdzam:


Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest:


Pani Kopeć Kamila – 8,01 pkt.


Wymieniona zostaje zakwalifikowana do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim - etap 3

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt