Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 3 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje


Komisja konkursowa w składzie:


Przewodniczący:

Krzysztof Świątek - Kierownik Działu Informatyzacji i Analiz Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze


Członkowie:

Małgorzata Hajbowicz – starszy referent Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Anna Sobiechowska – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze


Sekretarz:

Agnieszka Zachwiej – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze                   


powołana zarządzeniem nr 45/2018 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 24 lipca 2018 roku w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze, w dniu 21 sierpnia 2018 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu.


Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu,


stwierdzam:


Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest:


Pani Rydzyńska Daria – 7,41 pkt.


Wymieniona zostaje zakwalifikowana do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze.


Jednocześnie informuję, że dwie pozostałe kandydatki zostały umieszczone na rezerwowej liście kandydatów kwalifikujących się do zatrudnienia na wyżej wskazane stanowisko w następującej kolejności (zgodnie z ilością uzyskanych punktów):

  1. Pani Białoszewska Magdalena,
  2. Pani Wiktor – Gibała Marta.

 

Rejestr zmian dla: Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 3

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt