O Prokuraturze

Prokuratura Okręgowa w Jelneiej Górze swym działaniem obejmuje teren dawnego województwa jeleniogórskiego.

W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej 6 Prokuratorach Rejonowych zatrudnionych jest 67 prokuratorów, 4 asesorów oraz 105 pracowników administracyjnych i obsługi (stan na dzień 01 września 2016 r.).

Rys Historyczny

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Z dniem 1 czerwca 1975 roku utworzono województwo jeleniogórskie - zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale Państwa. Spowodowało to konieczność dostosowania do tego podziału organizacji prokuratury.
Na mocy zarządzenia Prokuratora Generalnego PRL z 30 maja 1975 roku utworzono Prokuraturę Wojewódzką w Jeleniej Górze. Jednak kilka dni wcześniej pismem z 26 maja Prokurator Generalny Lucjan Czubiński powołał wiceprokuratora Prokuratury Generalnej Jerzego Kramerisa na swojego pełnomocnika do zorganizowania Prokuratury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze. Przybył on niezwłocznie do Jeleniej Góry. Równocześnie Prokurator Wojewódzki we Wrocławiu Wiesław Śliwa z dniem 31 maja 1975 roku do Jeleniej Góry oddelegował prokuratorów tamtejszej prokuratury wojewódzkiej i Prokuratur Powiatowych dawnego, dużego województwa wrocławskiego. Zespól ten rozpoczął pracę w poniedziałek 2 czerwca 1975 roku w kilku pokojach odstąpionych przez Prokuraturę Rejonową mieszczącą się wówczas na drugim piętrze budynku sądowego przy ulicy Wojska Polskiego. Klika dni później Rada Państwa uchwałą z dnia 10 czerwca 1975 roku mianowała Jerzego Kramerisa Prokuratorem Wojewódzkim w Jeleniej Górze. Pełnił on tę funkcję przez 15 lat aż do 30 kwietnia 1990 roku.
Prokuraturze Wojewódzkiej podlegało sześć dotychczasowych Prokuratur Powiatowych w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu, które znalazły się w województwie jeleniogórskim. Zmieniły one nazwy na prokuratury Rejonowe, natomiast zasięg terytorialny ich działania nie uległ zmianie.
W wyniku przemian ustrojowo-społecznych, które rozpoczęły wybory do Sejmu i Senatu z dnia 4 czerwca 1989 roku zreformowano również organy prokuratury. Znowelizowana ustawa o prokuraturze zlikwidowała Prokuraturę Generalną, w miejsce której utworzono Departament Prokuratury wchodzący w skład Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast urząd Prokuratora Generalnego połączono z urzędem Ministra Sprawiedliwości, równocześnie rozwiązano stosunki służbowe pracy z wszystkimi prokuratorami, których poddano weryfikacji. Powołano nowych Prokuratorów Wojewódzkich i Rejonowych oraz ich zastępców.
Z dniem 1 maja 1989 roku do pełnienia funkcji Prokuratora Wojewódzkiego w Jeleniej Górze Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny powołał Wojciecha Przeździęka. Zastępcą Prokuratora Wojewódzkiego została Danuta Zalewska-Zając. Na wniosek Prokuratora Wojewódzkiego wszyscy dotychczasowi prokuratorzy zostali pozytywnie zweryfikowani.
Wojciech Przeździęk stanowisko Prokuratora Okręgowego (zmiana nazewnictwa spowodowana reformą administracyjną), sprawował do dnia 31 stycznia 2007 roku, kiedy to odszedł w stan spoczynku. Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze od 2001 roku był prokurator Krzysztof Domagała, który pełnił tą funkcję do dnia 10 sierpnia 2009 roku.
W latach 2007-2008 obowiązki Prokuratora Okręgowego pełnili Piotr Kowalczyk i Michał Ostrowski. W latach 2009-2010 do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego została powołana Teresa Fatyga-Łozińska z Prokuratury Okręgowej w Legnicy, zaś funkcję zastępcy Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze sprawowała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
Z dniem 31 marca 2010 roku polska prokuratura została poddana kolejnej reformie. Odtworzono niezależną od administracji Prokurature Generalną, na czele z Prokuratorem Generalnym powoływanym przez Prezydenta RP na jedną kadencję. Funkcję Prokuratura Okręgowego w Jeleniej Górze na jedna kasencję od stycznia 2011 roku otrzymała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, zaś stanowisko Zastępcy Prokuratura Okręgowego w Jeleniej Górze zostało powierzone prokuratorowi Marcinowi Zarównemu. Obydwoje funkcje te sprawowali do marca 2016 roku. W 2016 roku poraz kolejny zmieniono ustawę o Prokuraturze, która zastąpiła przepisy obowiązujące od 1985 r. Ustawa m.in. przewiduje połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. W strukturze tej znalazły się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Bez zmian został odrębny pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Ustawa likwiduje też kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. W związku z wprowadzinymi zmianami w dniu 21 marca 2016 roku na funkcję Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze powołany został Marek Gołębiowski, zaś jego zastępcą została prokurator Violetta Wąsikiewicz.
W dniu 24 listopada 1975 roku przy ulicy Słowackiego rozpoczęto prace podziemne na budowie nowej siedziby Prokuratury Wojewódzkiej, przez następne lata zwanej przez wszystkich barakiem - późniejsza siedziba MOPSu. Przetrwał on aż do 2010 roku, kiedy to został całkowicie rozebrany.
Od 4 października 1976 roku Prokuratura Wojewódzka i Rejonowa w Jeleniej Górze rozpoczęła działalność w nowej siedzibie przy ulicy Słowackiego 13.
W sierpniu 1988 roku podpisano umowę między Prokuraturą Wojewódzką, a Wojewodą Jeleniogórskim o współdziałaniu w budowie obiektu. We wrześniu 1988 roku rozpoczęto przygotowanie placu budowy części budynku przeznaczonej dla Prokuratury. Budowa z długimi przerwami trwała, aż do września 1994 roku. W październiku tego roku po 18 latach urzędowania przy ulicy Słowackiego Prokuratura Wojewódzka i Rejonowa w Jeleniej Górze przeprowadziły się do budynku przy ulicy Muzealnej 9, gdzie Prokuratura Wojewódzka (obecnie okręgowa) funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Kolejna reforma administracyjna w województwach - ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego Państwa - poskutkowała zmianą nazewnictwa Prokuratur Wojewódzkich, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się Prokuratorami Okręgowymi i funkcjonują do dnia dzisiejszego.

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu
We wrześniu 2008 roku swoja nową siedzibę otrzymała do użytku Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu. Budynek po Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ulicy Bolesława Chrobrego przekazał w roku 2005 w trwały zarząd Skarbu Państwa z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej Minister Obrony Narodowej. Po przekazaniu budynek ten został zaadoptowany dla potrzeb Prokuratury i generalnie wyremontowany.
Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu funkcjonuje od września 1950 roku, na początku przy ulicy Rybickiego, po czym po dwóch latach przeniesiona została na ulicę Komuny Paryskiej, a od 1958 roku przez nastepne 50 lat Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu mieściła się w budynku Sądu Rejonowego przy ulicy Sądowej 1.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
Po 18 latach wspólnego urzędowania z Prokuraturą Okregową w budynku przy ul. Muzealnej 9 Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze przeprowadziła się do nowo wyremontowanego i zaadaptowanego na jej potrzeby sąsiedniego budynku przy ulicy Matejki nr 17. Otrzymany w trwały zarząd w październiku 2007 roku od Prezydenta Miasta budunek po dawnej "geodezji" został rozbudowany i generalnie wyremontowany. Prace budowlne zaczęły się w grudniu 2008 roku, a budunek do użytku przekazano 25 stycznia 2012 roku.

Prokuratura Rejonowa Kamiennej Górze
Po drugiej wojnie światowej siedzibą Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze był budynek przy ul. Wojska Polskiego 11 - obecnie budynek mieszkalny.
W latach 70-tych siedzibą Prokuratury Rejonowej został budynek przy ul. Wojska Polskiego 10 - obecny urząd gminy. Budynek ten w tym czasie Prokuratura dzieliła wspólnie z Milicją Obywatelską.
W roku 1983 Prokuratura Rejonowa została przeniesiona do budynku przy tej samej ulicy w którym kiedyś mieściła się przychodnia lekarska Milicji Obywatelskiej i po wznieconym pożarze w 1989 roku przez wielokrotnego przestępcę P. Piwońskiego Prokuratura została przeniesiona do budynku przy ulicy Broniewskiego 15, gdzie obecnie mieści się Starostwo Powiatowe.
Rada Miasta Kamiennej Góry przekazała w formie darowizny uchwałą na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze połowę nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego 1 (dawna poczta, potem Hotel Pracowniczy Dolfamy). Budynek ten w części darowanej został wyremontowany z funduszów Ministerstwa sprawiedliwości i przekazany do użytku w roku 2005.

Prokuratura Rejonowa w Lubaniu
Prokuratura Rejonowa w Lubaniu funkcjonuje od września 1950r.; do 1975r. jako Prokuratura Powiatowa znajdująca się w strukturach Policji Powiatowej i zakres jej działania pokrywał się z obszarem terytorialnym Powiatu Lubańskiego. Po tym okresie stała się Prokuraturą Rejonową obejmującą zakresem swego działania - do 1986r. osiem gmin (w tym trzy z obecnego powiatu Lwóweckiego (Gryfów, Lubomierz, Mirsk), a od tego okresu pięć gmin z obecnego powiatu Lubańskiego (Lubań, Leśna, Olszyna, Siekierczyn, Platerówka) bez Miasta Świeradów Zdrój. Do 2002r. siedziba Prokuratury Rejonowej w Lubaniu znajdowała się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu przy ul. Sikorskiego 5. Od 16 grudnia 2002r. siedziba Prokuratury Rejonowej została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku dawnej Dyrekcji Lubańskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Lubaniu i przez okres prawie dekady funkcjonowania na trwałe wkomponowała się w obraz instytucji działających na tym terenie.

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim
W latach 1945 - 1950, powiat lwówecki podlegał Prokuraturze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. W latach 1950 - 1975 działała tutaj Prokuratura Powiatowa we Lwówku Śląskim. W roku 1975, mocą Zarządzenia Prokuratora Generalnego PRL z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa (Mon. Pol. Nr 18, poz. 113), w miejsce dotychczasowej Prokuratury Powiatowej utworzona została Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim. Jednostka ta została zlikwidowana w 1976 r. Zarządzeniem Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 września 1976 r., zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa (Mon. Pol. Nr 38, poz. 175) - z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia, czyli od 4 października 1976 r. Kompetencje zlikwidowanej prokuratury lwóweckiej i jej zakres terytorialny w latach 1976 - 1985 przejęły odpowiednio: Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu (miasto Lwówek Śląski i gmina Lwówek Śląski), Prokuratura Rejonowa w Lubaniu (miasta: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk oraz gminy Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk) oraz Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze (miasta Świeradów Zdrój i Wleń, gmina Wleń).
Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim, ponownie została powołana do życia w roku 1985 (działa do dnia dzisiejszego), mocą Zarządzenia Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych (Dz. U. Nr 62, poz. 325).

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu
Z dostępnych źródeł wynika, że Prokuratura Powiatowa w Zgorzelcu zaczęła funkcjonować w 1948 roku i mieściła się wówczas w dwóch pokojach przy ulicy Warszawskiej. Ówczesne zapisy repertorium Ds. podają, że zarejestrowano w tymże roku 1251 spraw. W 1954 roku siedzibą prokuratury były 4 pokoje usytuowane przy ulicy Langiewicza. W 1957 roku przeniesiono ją do aktualnego budynku policji przy ulicy Puławskiego, gdzie zajmowała lewe skrzydło tego budynku.
W 1960 roku siedzibą prokuratury zostało 3 piętro budynku sądowego przy ulicy Bohaterów ZWM, a obecnie Armii Krajowej i tam funkcjonowała ona przez kolejne 44 lata.
W wyniku starań podjętych przez Prokuratora Wojewódzkiego w Jeleniej Górze Wojewoda Jeleniogórski przekazał w roku 1998 na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu połowę nieruchomości po byłej Zasadniczej Zawodowej Szkole Handlowej przy ulicy Poniatowskiego 2. Dopiero po upływie 4 lat drugą część budynku przekazano na siedzibę Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Po sfinansowaniu inwestycji przez Ministerstwo Sprawiedliwości budynek przekzano wiosną 2004 roku do użytkowania Sądowi Rejonowemu i Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Redaktorzy strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze składają podziękowania: prokuratorom Wojciechowi Przeździękowi, Jerzemu Długoszowi, Edwardowi Szafrańcowi, Jerzemu Szkapiakowi, Adamowi Zielińskiemu, Wandzie Czekałowskiej i panu Markowi Juszy za pomoc w przygotowaniu rysu historycznego prokuratur okręgu jeleniogórskiego.


Aktualności

Z dnia: 21-08-2017
Opublikowaliśmy protokół z otwarcia i oceny ofert w postępowaniu nr PO VII WB 230.82(1).2017 - "Przewóz i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze" - Zadanie Nr 4


Z dnia: 18-08-2017
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy protokół z posiedzenia komisji Konkursowej z I etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.5.2017 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytor wewnętrzny.


Z dnia: 16-08-2017
Opublikowaliśmy protokół z otwarcia, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłoszenia o zamówieniu nr PO VII WB 230.82(2).2017.


Z dnia: 11-08-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 27/2017 w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego wobec dwóch podejrzanych, którzy grozili pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i nakazywali mu odwołanie złożonych wcześniej zeznań.


Z dnia: 10-08-2017
Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 47382 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504