Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2008

  Sygnatura: I A 021/86/08 z dnia 15-12-2008

Zarządzenie Nr 81/08

Zarządzenie Nr 81/08 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów przejazdu wypłacanych prokuratorom, urzędnikom, pracownikom obsługi zatrudnionych w prokuraturach w okręgu jeleniogórskim oraz biegłym i świadkom w postępowaniu prokuratorskim ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/39/08 z dnia 18-11-2008

Konkurs na stanowisko Audytor Wewnętrzny - etap I

W dniu 18 listopada 2008 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/39/08 z dnia 03-11-2008

Konkurs na stanowisko Audytor Wewnętrzny

PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okregowej w Jeleniej Górze na stanowisko AUDYTOR WEWNĘTRZNY (w wymiarze 1 pełnego etatu). Konkurs odbedzie się 18 listopada 2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala nr 314 ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/28/08 z dnia 28-09-2008

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze - etap III

W dniu 28 września 2008r. o godzinie 09:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna. Na konkurs stawiły się dwie osoby, które odpowiadały na 3 wylosowane pytania z zestawu 15 przygotowanych pytań
**      **      **

  29-09-2008

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.96.70.335 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. Dz.U. 01.79.854.) tworzy się w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem ...
**      **      **

  Sygnatura: ZP IIIG.230/118/08 z dnia 25-09-2008

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 133 tys. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), a w szczególności na podstawie art. 39-46 wyżej wskazanej ustawy unieważnia postępowanie "Dostawa Usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze" ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/28/08 z dnia 18-09-2008

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu. Po dokonaniu oceny prac w skali od 1 do 10 punktów, Komisja ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do III etapu Konkursu ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/28/08 z dnia 16-09-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Audytor Wewnętrzny

W dniu 16 września 2008 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/29/08 z dnia 03-09-2008

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu. Konkurs odbędzie się dnia 18 września 2008 r. o godz. 9:00, w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/28/08 z dnia 02-09-2008

Konkurs na stanowisko Audytor Wewnętrzny

PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okregowej w Jeleniej Górze na stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY(w wymiarze 1 pełnego etatu). Konkurs odbędzie się 17 września 2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala nr 314 ...
**      **      **

Sygnatura: III G - 230/98/08 z dnia 18-08-2008

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art.93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). Zamawiający informuje, że postępowanie pt. "Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz dostawą aparatów telefonicznych GSM dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze" zostaje unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, tj. z winy Zamawiającego w związku z wadliwie określonymi kryteriami w SIWZ, na podstawie których nie ma możliwości oceny ofert złożonych przez wykonawców.


**      **      **

Sygnatura: III G - 230/95/08 z dnia 12-08-2008

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 133 tys. euro, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 20 listopada 2007 r (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ), a w szczególności art. 39-46 wskazanej ustawy, na "Sprzątanie budynku Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu ul. B. Chrobrego 5", wybrano firmę "ODNOWA" Sp. z o.o. 45-011 Opole ul. Koraszewskiego 8-16 z ceną 2715.12 brutto miesięcznie, jako najtańszą.


**      **      **

Sygnatura: III G - 230/96/08 z dnia 11-08-2008

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 133 tys. euro, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 20 listopada 2007 r (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ), a w szczególności art. 39-46 wskazanej ustawy, na "Ochronę budynku Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu ul. B. Chrobrego 5", wybrano firmę "ODNOWA" Sp. z o.o. 45-011 Opole ul. Koraszewskiego 8-16 z ceną 2768.24 brutto miesięcznie, jako najtańszą.


**      **      **

  Sygnatura: III G - 230/91/08 z dnia 28-07-2008

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 133 tys. euro, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm. ) wybrano ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/21/08 z dnia 25-07-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze

W dniu 25 lipca 2008 roku o godzinie 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna ...
**      **      **

  Sygnatura: I K - 142/23/08 z dnia 18-07-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Księgowy

W dniu 18 lipca 2008 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy, tj. odpowiedzi na pytania z zakresu ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/21/08 z dnia 10-07-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze

W dniu 10 lipca 2008roku, w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu, tj, praktyczne sprawdzenie umiejętności. Na konkurs stawiło się 5 zakwalifikowanych uczestniczek ...
**      **      **

  Sygnatura: I K - 142/23/08 z dnia 10-07-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Księgowy

W dniu 10 lipca 2008 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Komisja, po podjęciu uchwały zwykłą większością głosów, obradowała w składzie ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/21/08 z dnia 09-07-2008

Protokół z posidedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy

Protokół z posidedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu. W dniu 9 lipca 2008 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
**      **      **

  Sygnatura: 1 Ds.33/08/s z dnia 30-06-2008

Zawiadomienie pokrzywdzonych w spawie p-ko Marianowi Kaczorowskiemu

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze działając na podstawie art.131 § 2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych , iż w dniu 30 czerwca 2008r. został skierowany do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Marianowi Kaczorowskiemu prokurentowi Fabryki Papieru CYPERUS Spółka z o.o. w Jeleniej Górze o to, że: ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/23/08 z dnia 27-06-2008

Konkurs na stanowisko Księgowy

PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okregowej w Jeleniej Górze na stanowisko: KSIĘGOWY (w wymiarze 1 pełnego etatu). Konkurs odbedzie się 11 lipca 2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala nr 314 ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/21/08 z dnia 26-06-2008

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu. Konkurs odbędzie się dnia 10 lipca 2008r. roku o godz. 9:00, w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/11/08 z dnia 12-06-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze

W dniu 12 czerwca o godzinie 09:00, w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna ...
**      **      **

  Sygnatura: V Ds 28/06/sp z dnia 29-05-2008

Corhydron jako dowód rzeczowy

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w postępowaniu o syg. V Ds 28/06/sp w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób przez wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego Corhydron o niewłaściwej jakości, tj. o czyn z art. 165§1pkt 2kk, w dniu 29 maja 2008r w oparciu o treść art. 217§1kpk i art. 228§1 i 2 kpk uznano za dowód rzeczowy ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/11/08 z dnia 20-05-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze

W dniu 20 maja 2008 roku, w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczne sprawdzenie umiejętności ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/11/08 z dnia 12-05-2008

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze

W dniu 12 maja 2008 roku, w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Komisja, po podjęciu uchwały zwykłą większością głosów ...
**      **      **

  Sygnatura: IK - 142/11/08 z dnia 06-05-2008

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu, w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim i Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze.
**      **      **

  Sygnatura: I A 012/10/08 z dnia 05-02-2008

Tydzień Ofiar Przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Prokuraturach Rejonowych w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Kamiennej Górze, Zgorzelcu, Lubaniu i Lwówku Śląskim od dnia 22 do 29 lutego 2008 roku z wyjątkiem sobót i niedziel, w siedzibach Prokuratur prokuratorzy tychże jednostek w godzinach od 12.00 do 15.00 pełnić będą dyżury i udzielać informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym czynami karalnymi ...
**      **      **

  Sygnatura: III A 021/65/07, III z dnia 11-01-2008

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na asystenta prokuratora

Komisja Konkursowa po przedstawieniu etapu drugiego konkursu, sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów ...
**      **      **

  Sygnatura: III A 021/65/07, III z dnia 11-01-2008

Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na asystenta prokuratora

omisja Konkursowa na posiedzeniu w I etapie, po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na asystentów prokuratora, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby ...
**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7478 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu