Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2010

  Sygnatura: IK 142/33/10 z dnia 22-11-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Księgowy - etap III

W dniu 17 listopada 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy tj. rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydatki udzielały odpowiedzi na przygotowane zestawy pytań ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/33/10 z dnia 10-11-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Księgowy - etap II

W dniu 3 listopada 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy tj.praktyczne sprawdzenie umiejętności .Konkurs składał z dwóch części – pisemnych odpowiedzi na jednakowy zestaw pytań i pracy na komputerze min. z wykorzystaniem programu „Płatnik”. Komisja obradowała w składzie ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/33/10 z dnia 29-10-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Księgowy - etap I

W dniu 29 października 2010r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po analizie dokumentów złożonych przez 10 kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 03 listopada 2010r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, ośmiu kandydatów niżej wymienionych ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/36/10 z dnia 19-10-2010

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Audytor Wewnętrzny

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: audytor wewnętrzny. Konkurs odbędzie się w dniu 24 listopada 2010r. roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala numer 314. Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada 2010 r., przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: I K – 142/36/10.
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/33 /10 z dnia 08-10-2010

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisku księgowy

PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: KSIĘGOWY (w wymiarze 1 pełnego etatu). Konkurs odbędzie się w dniu 3 listopada 2010r. o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala numer 314. Dokumenty należy składać w terminie do ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 06/34/10 z dnia 13-09-2010

Spotkanie dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w toku którego zostaną podane szczegóły organizacji Międzynarodowego Dnia Mediacji Spotkanie to odbędzie się w dniu 16 września 2010 roku o godzinie 12.00 w auli Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
**      **      **

  09-07-2010

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego o powolaniu komisji socjalnej

Na podstawie §69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010 r. Nr 49, poz. 296) oraz Zarządzenia Nr 45/10 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Jelenie Górze i jednostkach jej podległych , w szczególności § 1 ust.2 Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze ... Powołuję Zakładową Komisję Socjalną w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze w następującym składzie: ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 16/85/10, IA 021/45/10 z dnia 08-07-2010

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - załącznik do Zarządzenia Prokuratora Okręgowego Nr 45/10 z dnia 08 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.96.70.335 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. Dz.U. 01.79.854.) tworzy się w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 06/23/10 z dnia 08-07-2010

Zaproszenie na spotkanie dot. omówienia wyników za I półrocze 2010 roku

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie przedmiotem, którego będą wyniki pracy prokuratur okręgu jeleniogórskiego za I półrocze 2010 roku oraz bieżące sprawy z działalności prokuratury.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/13/10 z dnia 15-06-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Audytor Wewnętrzny - etap III

W dniu 14 czerwca 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny tj. rozmowa kwalifikacyjna. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej Sekretarz Komisji poinformowała kandydatkę, że rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań z przygotowanego zestawu ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/13/10 z dnia 08-06-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Audytor Wewnętrzny - etap II

W dniu 7 czerwca 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny tj. praktyczne sprawdzenie umiejętności ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/13/10 z dnia 02-06-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Audytor Wewnętrzny - etap I

W dniu 02 czerwca 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko audytor wewnętrzny tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/13/10 z dnia 27-04-2010

Konkurs na stanowisko Audytor Wewnętrzny

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY (w wymiarze ¼ etatu). Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2010r. roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala numer 314 ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/5/10 z dnia 29-03-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko inspektor - funkcja Kierownik Kacelarii Tajnej - eatap III

W dniu 29 marca 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektor –funkcja kierownik Kancelarii Tajnej tj. rozmowa kwalifikacyjna. ...komisja po dokonaniu oceny odpowiedzi wyżej wymienionych oraz biorąc pod uwagę wyniki prac pisemnych kandydatów, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko inspektor – funkcja Kierownik Kancelarii Tajnej ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/5/10 z dnia 22-03-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko inspektor - funkcja Kierownik Kacelarii Tajnej - eatap II

W dniu 19 marca 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektor – funkcja Kierownik Kancelarii Tajnej tj. praktyczne sprawdzenie umiejętności ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/5/10 z dnia 17-03-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko inspektor - funkcja Kierownik Kacelarii Tajnej - eatap I

W dniu 17 marca 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektor – funkcja Kierownik Kancelarii Tajnej tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ...
**      **      **

  12-03-2010

1 Kongres nauk sądowych

Komitet Organizacyjny 1 Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy odbyć w Warszawie w listopadzie 2010 roku. Celem 1 KNS jest poprawa jakości, afektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin, powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, problem VAT dla biegłych, wydawanie biuletynu rozsyłanego przez Internet.
**      **      **

  Sygnatura: IK 16/33/10 z dnia 10-03-2010

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - tekst jednolity (marzec 2010)

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.96.70.335 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. Dz.U. 01.79.854.) tworzy się w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/ 6/10 z dnia 19-02-2010

Konkurs na stanowisko Audytor Wewnętrzny

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY (w wymiarze ¼ etatu). Konkurs odbędzie się 22 marca 2010r. roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala numer 314.
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/ 5 /10 z dnia 19-02-2010

Konkurs na stanowisko Inspektora funkcja - Kierownik Kancelarii Tajnej

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: Inspektora funkcja- Kierownik Kancelarii Tajnej. (w wymiarze 1/2 etatu). Konkurs odbędzie się 19 marca 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala numer 314.
**      **      **

  Sygnatura: IA 06/7/10 z dnia 18-02-2010

Zaproszenie na koferencje prasową

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze zaprasza dziennikarzy na konferencję prasową poświęconą omówieniu wyników pracy za rok 2009 oraz bieżących spraw z działalności prokuratury.
**      **      **

  Sygnatura: IA 06/6/10 z dnia 18-02-2010

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w siedzibach Prokuratur Rejonowych w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Kamiennej Górze, Zgorzelcu, Lubaniu i Lwówku Śląskim prokuratorzy tychże jednostek pełnić będą dyżury i udzielać informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym czynami karalnymi oraz o możliwościach udzielania pomocy przez inne instytucje.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/1/10 z dnia 08-02-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na stanowisko księgowy - etap III

W dniu 8 lutego 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy tj. rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydatki udzielały odpowiedzi na przygotowane zestawy pytań ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142 / 1 / 10 z dnia 01-02-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na stanowisko księgowy - etap II

W dniu 27 stycznia 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy tj. praktyczne sprawdzenie umiejętności.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/1/10 z dnia 27-01-2010

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na stanowisko księgowy - etap I

W dniu 27 stycznia 2010 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowy tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po analizie dokumentów złożonych przez 18 kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 29 stycznia 2010 r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 - 17 kandydatów ...
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/1/10 z dnia 13-01-2010

Konkurs na stanowisko Księgowy

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko KSIĘGOWY. Konkurs odbędzie się w dniu 29 stycznia 2010 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, sala 314. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2010r.w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową I K -142/1/10 ...
**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7478 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu