Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2011

  Sygnatura: VIIG 24/07/11 z dnia 30-12-2011

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Żuk A07H Towos, pojemność 2200 cm, rok produkcji 1996, przebieg 77390 km. Przetarg odbędzie się ...
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/216/11 z dnia 12-12-2011

Sprzątanie budynku Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ulicy Matejki 17

W oparciu o dokonany wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zleca ...
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/206/11 z dnia 15-11-2011

Umowa obejmująca dostawę i montaż mebli w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

W dniu wczorajszym Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę podpisał umowę na dostawę i montaż mebli do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ulicy Matejki 17.
**      **      **

  13-10-2011

Mediacja w praktyce prokuratorskiej - konferencja

MEDIACJA W PRAKTYCE PROKURATORSKIEJ – DZIŚ I JUTRO to tytuł konferencji naukowej pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska z udziałem przedstawicieli nauki oraz koordynatorów ds. ofiar przestępstw, która odbędzie w czwartek (20 października 2010 r. godz. 12.00 -16.30) w Prokuraturze Generalnej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. W pierwszej części spotkania przewidziane są referaty i wystąpienia w drugiej zaś części konferencji prokuratorzy z poszczególnych okręgów apelacyjnych zaprezentują najciekawsze sprawy z wykorzystaniem mediacji. Konferencja ta będzie również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska - Włodzimierza Albina na pracę pt. „Zalety mediacji karnej” . Przebieg konferencji, będzie transmitowany za pośrednictwem Internetu po adresem www.LEX.pl/prokuratura.
**      **      **

  Sygnatura: VIIG234/157/11 z dnia 28-09-2011

Zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze w ramach procedury w trybie zapytania o cenę w dniu 28.09.2011 podpisała umowę z wykonawcą na przeglądy serwisowe systemów zabezpieczających budynki prokuratur w okręgu jeleniogórskim
**      **      **

  12-09-2011

Podpisanie umowy na przewóz i przechowywanie zwłok na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje że w dniu 12.09.2011 r. podpisała umowę na przewóz i przechowywanie zwłok na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze.
**      **      **

  Sygnatura: VIIG234/128/11 z dnia 31-08-2011

Sprzątanie Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu

Informujemy, że w dniu wczorajszym w wyniku rozstrzygnięcia procedury zapytania o cenę podpisaliśmy umowę z firmą Odnowa Sp. z o. o. na usługi sprzątania Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego 5.
**      **      **

  Sygnatura: I DIA 047/22/11 z dnia 25-07-2011

ZALETY MEDIACJI KARNEJ – KONKURS PROKURATORA GENERALNEGO

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza II konkurs na pracę pt. „Zalety mediacji karnej”. Warunki konkursu: ...
**      **      **

  Sygnatura: VDs. 28/06/sp z dnia 13-07-2011

Postanowienie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2011r Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze w sprawie o syg. V Ds. 28/06/sp tj. o czyn z art. 165§4kk - na podstawie art. 323 § 1 kpk , art. 230§2kpk i art. 232a§2 kpk postanowił ...
**      **      **

  Sygnatura: VI DS 32/10/s z dnia 10-05-2011

Ogłoszenie dotyczące powodzi oraz przerwania zapory na rzece Witka w Niedowie

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze działając na podstawie art.131 § 2 kpk zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że w sprawie o sygn. VI DS 32/10/s dotyczącej powodzi oraz przerwania zapory na rzece Witka w Niedowie w dniu 4 maja 2011 roku został powołany biegły z zakresu technicznej kontroli zapór, który dokona oceny stanu technicznego oraz użytkowania w/w zapory.
**      **      **

Sygnatura: VIIG 32/11 z dnia 19-04-2011

Coroczne spotkanie intergracyjne w Borowicach

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, iż doroczne spotkanie integracyjne pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011 r. (piątek) od od godziny 14.00 w ośrodku Prokuratury Okręgowej w Borowicach. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego, prokuratorów w stanie spoczynku i emerytowanych pracowników. Osoby chętne do udziału w imprezie proszone są o zgłaszanie się do dnia 13 maja 2011 roku do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego lub jego pracowników. Opłata składkowa wynosi dla prokuratorów (prokuratorów w stanie spoczynku) i asesorów - 30 zł dla pracowników administracji i obsługi (również emerytów) - 20 zł.


**      **      **

  Sygnatura: IA 021/ 26 /11; I K 10/ 10 /11 z dnia 23-03-2011

Zarządzenie nr 25/11 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2011r.

Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze ( tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 7 ,poz.39 z późn.zmianami) oraz § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz.U. Nr 49,poz.296 z późn.zmianami). zarządzam: Wprowadzenie do stosowania w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz kwestionariusz kandydata stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 06/12/11 z dnia 16-03-2011

Konferencja prasowa

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze zaprasza na konferencję prasową poświęconą omówieniu wyników pracy za rok 2010 oraz bieżących spraw z działalności prokuratury ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/2/11 z dnia 28-02-2011

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap III

W dniu 28 lutego 2011r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu, tj. rozmowa kwalifikacyjna. Komisja pod dokonaniu oceny odpowiedzi wyżej wymienionych kandydatów oraz biorąc pod uwagę wyniki prac pisemnych, po podliczeniu sumy punktów uzyskanych podczas II i III etapu Konkursu, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/ 2/11 z dnia 22-02-2011

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap II

W dniu 21 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu dwóch zadań z 11 przygotowanych zestawów. Łączny czas na wykonanie zadań 25 minut.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/2/11 z dnia 15-02-2011

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap I

W dniu 15 lutego 2011 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ...
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 16/20/11; I A 021/15 /11 z dnia 10-02-2011

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze nr 15/11 w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Na podstawie § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296) ... Wprowadzam następujące zmiany w Zarządzeniu Nr 45/10 z dnia 08 lipca 2010r. Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach jej podległych ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 07/10/11 z dnia 09-02-2011

Tydzień Ofiar Przestępstw w Prokuraturach Okręgu Jeleniogórskiego

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w ramach „Tygodnia Ofiar Przestępstw” w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturach Rejonowych w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Bolesławcu, Lubaniu, Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim od dnia 21 lutego 2011 roku do 25 lutego 2011 roku w godzinach od 12:00 do 15:00 w siedzibach Prokuratur prokuratorzy tychże jednostek pełnić będą dyżury i udzielać informacji pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień lub o sposobie załatwienia swojej sprawy, tak na gruncie prawa karnego, jak i prawa cywilnego oraz administracyjnego. Jednocześnie do udziału w dyżurach prokuratorskich zaproszono:
**      **      **

  Sygnatura: IK  142/2/11 z dnia 25-01-2011

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu. Konkurs odbędzie się dnia 21 lutego 2011r. roku o godz. 9:00,w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9. Dokumenty należy składać w terminie  do 10 lutego 2011 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: I K – 142/2/11.
**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7479 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu