Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2012

  28-11-2012

Konferencja Prokuratora Generalnego na temat „Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie?

W dniu 4 grudnia 2012 roku w Prokuraturze Generalnej odbędzie się konferencja Prokuratora Generalnego na temat „Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie? Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia” i będzie transmitowana on-line pod adresem:
www.LEX.pl/przemoc-w-rodzinie

**      **      **

  Sygnatura: IA 06/43/12 z dnia 14-09-2012

Postępowanie ws. spółki Finroyal – FRL Capital Limited w Warszawie

Informacja o prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwie o sygn. VI Ds 252/12 przeciwko Andrzejowi K. podejrzanemu o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe a dotyczące prowadzenia przez firmę Finroyal – FRL Capital Limited w Warszawie w okresie od listopada 2007 roku do chwili obecnej działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych w celu obciążenia ich ryzykiem, bez stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
**      **      **

Sygnatura: VIIG234/123/12 z dnia 23-07-2012

Remont pokrycia dachowego budynku dawnej wozowni oraz rozbiórka przybudówki.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje że składanie ofert na remont pokrycia dachowego budynku dawnej wozowni oraz rozbiórkę przybudówki ( obecnie garaże Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 5 ) zostało przedłużone do 26.07.2012 r.


**      **      **

  17-07-2012

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia śledztwa w sprawie uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego Chwastek spółka z o.o. z siedzibą w Ptaszkowie- Borównie
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/123/12 z dnia 12-07-2012

Remont pokrycia dachowego budynku dawnej wozowni oraz rozbiórka przybudówki

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze planuje przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego budynku dawnej wozowni oraz rozbiórkę przybudówki (obecnie garaże Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 5). W załączeniu przedmiar robót na wykonanie prac budowlanych. Zainteresowanych zapraszam do składania ofert do dnia 19.07.2012 r. Wszelkie informacje o zakresie robót proszę kierować do Specjalisty ds. zamówień publicznych - Janusz Koliszko telefon 756428442.
**      **      **

  Sygnatura: VIIG234/102/12 z dnia 06-06-2012

Malowanie siedmiu pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze planuje przeprowadzenie malowania pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. W załączeniu przedmiar robót na wykonanie prac malarskich. Zainteresowanych zapraszam do składania ofert do dnia 14.06.2012 r. Wszelki informacje o zakresie robót proszę kierować do Specjalisty ds. zamówień publicznych – Janusz Koliszko telefon 756428442.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/8/12 z dnia 21-05-2012

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - etap 3

W dniu 21 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna. Komisja pod dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatów oraz biorąc pod uwagę wyniki prac pisemnych, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze ...
**      **      **

  Sygnatura: IK142/8/12 z dnia 10-05-2012

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - etap 2

W dniu 9 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów. Komisja po dokonaniu oceny prac pozostałych kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów ...
**      **      **

Sygnatura: VIIG 44/12 z dnia 07-05-2012Uprzejmie informuję, że doroczne spotkanie integracyjne wszytskich pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego, prokuratorów w stanie spoczynku i emerytów, odbedzie sie w dniu 1 czerwca 2012 roku (piatek) od godziny 14.00 w Ośrodku Prokuratury Okregowej w Borowicach. Opłata składkowa wynosi: dla prokuratorów, prokuratorów w stanie spoczynku i asesorów - 40 zł; dla pracowników administacji, obsługi i emerytów - 30zł. W związku z powyższym proszę o przekazanie w terminie do dnia 18 maja 2012 roku do Wydziału I Organizacyjnego Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego listy chętnych pracowników do udziału w powyższym spotkaniu z jednoczesnym dokonaniem opłaty składkowej.


**      **      **

  Sygnatura: IK 142/8/12 z dnia 30-04-2012

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - etap I

W dniu 27 kwietnia br. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I Etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po analizie dokumentów złożonych przez 18 kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II Etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) ...
**      **      **

  Sygnatura: IA021/15/12; IK10/8/12 z dnia 27-03-2012

Zarządzenie Prokuratora Rejonowego nr 15/12

Wprowadzenie do stosowania w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz kwestionariusz kandydata stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/53/12 z dnia 26-03-2012

Remont 3 pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze planuje przeprowadzenie prac remontowych w 3-ch pomieszczeniach biurowych budynku Prokuratury Okręgowej. W załączeniu przedmiar robót na wykonanie prac remontowych. Zainteresowanych zapraszam do składania ofert do dnia 02 kwietnia 2012 roku. Wszelkie informacje o zakresie robót proszę kierować do Specjalisty ds zamówień publicznych - Janusz Koliszko tel 756428442.
**      **      **

  Sygnatura: IK142/8/12 z dnia 22-03-2012

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze. Konkurs odbędzie się dnia 9 maja 2012r. roku o godz. 9:00, w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/1/12 z dnia 28-02-2012

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap III

W dniu 27 lutego 2012 r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna. Komisja pod dokonaniu oceny odpowiedzi wyżej wymienionych kandydatów oraz biorąc pod uwagę wyniki prac pisemnych, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze ...
**      **      **

  Sygnatura: IA030/5/12 z dnia 21-02-2012

Pismo Prokuratora Okręgowego w sprawie narady rocznej na temat wyników pracy jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu jeleniogórskiego

W nazwiązaniu do narady roboczej z dnia 10.02.2012 r., na temat wyników pracy jednostek organizacyjnych prokuratury na najważniejszych odcinkach działalności w 2011 roku, przedstawiam dodatkowo analizę tych danych statystycznych w odniesieniu do naszego okręgu. Analiza wyników pracy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze jak i prokuratur jej podległych w 2011 roku w porównaniu z wynikami osiągniętymi przez inne Prokuratury Okręgowe w okręgu apelacji wrocławskiej wskazuje, że poziom pracy prokuratury prowadzących postępowania przygotowawcze jest ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/1/12 z dnia 20-02-2012

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap II

W dniu 17 lutego 2012 r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów. Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego Przewodnicząca Komisji Violetta Molenda, poinformowała kandydatów min. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej ...
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/32/12 z dnia 17-02-2012

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze planuje przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych budynku Prokuratury Okręgowej. W załączeniu przedmiar robót na wykonanie prac remontowych. Zainteresowanych zapraszamy do składnia ofert do dnia 24 lutego br. Wszelkie informacje o zakresie robót proszę kierować do Specjalisty ds. Zamówień Publicznych - Janusz Koliszko tel. 75 6428442.
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/32/12 z dnia 17-02-2012

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze planuje przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych budynku Prokuratury Okręgowej. W załączeniu przedmiar robót na wykonanie prac remontowych. Zainteresowanych zapraszamy do składnia ofert do dnia 24 lutego br. Wszelkie informacje o zakresie robót proszę kierować do Specjalisty ds. Zamówień Publicznych - Janusz Koliszko tel. 75 6428442.
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/ 1/12 z dnia 15-02-2012

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 1

W dniu 15 lutego 2012 r. w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po analizie dokumentów złożonych przez 30 kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/68/11 z dnia 14-02-2012

Plan dzialnosci Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012 ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/68/11 z dnia 01-02-2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2011

Oświadczenie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze dotyczące zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej za rok 2011, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywny, oszczędny i terminowy ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/1/12 z dnia 26-01-2012

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Konkurs odbędzie się dnia 17 lutego 2012r. roku o godz. 9:00, w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy ...
**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7479 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu