Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2013

  Sygnatura: IA021/53/13; VII224/16/13 z dnia 20-05-2013

Zarządzenie nr 52/13 w sprawie regulaminu korzystania z zakładowego obiektu socjalnego znajdującego się z Borowicach, przy ul. B. Głowackiego 1

zarządzam co następuje:
 1. Z dniem 1 czerwca 2013 r. tworzę zakładowy obiekt socjalny (ZOS) znajdujący się w Borowicach: 58-564 Borowice, ul. Głowackiego 1, gm. Podgórzyn
 2. Administratorem zarządzającym ZOS jest Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze, który na podstawie niniejszego regulaminu podejmuje decyzję o przyznaniu konkretnym osobom, w wyznaczonym terminie zgody na pobyt w ZOS
 3. Czynności bezpośredniego zarządu ZOS wykonują wyznaczeni przez Prokuratora Okręgowego pracownicy, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie obiektu i majątku w nim się znajdującego.
 4. ZOS posiada: ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/64/13; IK 10/11/13 z dnia 18-06-2013

Zarządzenie nr 63/13 w sprawie wprowadzenia zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

Wprowadzam do stosowania zasady kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w jednostkach organizacyjnych podległych Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz kwestionariusz kandydata stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
**      **      **

  Sygnatura: IA 030/12/13 z dnia 23-12-2013

Plan działalności Prokuratury Okręgowej na 2014 rok

Plan działalnosci Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2014:

 1. Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014
 2. Część B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2014.
**      **      **

  Sygnatura: I K 142/ 24 /13 z dnia 13-12-2013

Konkurs na staż urzędnicy na stanowisko Informatyk

Prokuratura Okregowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK (cały etat).
Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez pięcioosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze ...

**      **      **

  Sygnatura: IA 06/45/13 z dnia 15-11-2013

Zawiadomienie pokrzywdzonych: mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia

Zawiadomienie Prokuratura Rejonowego w Zgorzelcu dotyczące umorzenia postępowania o sygn. 2 Ds. 884/12 prowadzonego w sprawie umożliwienia w dniu 28 stycznia 2012 roku w Bogatyni dostępu do danych osobowych osobom nieuprawnionym przez osobę zobowiązaną do ochrony tych danych – pracownika poczty poprzez porzucenie na gminnym wysypisku śmieci przesyłek listowych zawierających dane osobowe adresatów.

**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/118/13 z dnia 18-09-2013

Umowa na dostawę 8 zestawów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Umowa zawarta w dniu 18 września 2013r. z firmą GOLDDOM Daniel Sokołowski ul. Sudecka 17, 58-500 Jelenia Góra.

**      **      **

  Sygnatura: ZP VIIG 234/79/13 z dnia 27-06-2013

Umowa na comiesieczną konserwację cetral i sieci telefonicznych w obiektach Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Umowa zwarta w dniu 25/06.2013 z wykonawcą "DORNET" Systemy Telekomunikacyjne - Paweł Zajaczkąwski.

Umowa obejmuje comiesieczną konserwację cetral i sieci telefonicznych w obiektach Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9 w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2016 ...

Przegląd i konserwacja obejmuje:

 1. przeglądy, konserwacje, zmany oprogramowania cetrali
 2. przeglądy, konserwacje aparatów telefonicznych
 3. bieżące naporawy sprzętu
 4. usuwanie awarii sprzętu
 5. usuwanie uszkodzeń w instalacjach przewodowych
 6. Nadzór nad systeme taryfikacji, zmiany programowe, uaktualnienie bazy
**      **      **

  Sygnatura: IA 06/22/13 z dnia 21-06-2013

Ogłoszenie o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu działając w oparciu o treść art. 131§2 i art. 334§2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 3 Ds. 85/12/S, iż: Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu w dniu 29 maja 2013 roku skierował do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi M.

**      **      **

  Sygnatura: VIIG 234/65/13 z dnia 21-05-2013

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb prokuratur okręgu jeleniogórskiego

W oparciu o dokonany wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Zamawiajacy zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji ...

**      **      **

Sygnatura: VIIG 16/53/13 z dnia 13-05-2013

Doroczne spotkanie integracyjne wszytskich pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego

Uprzejmie informujemy, że doroczne spotkanie integracyjne wszytskich pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego, prokuratorów w stanie spoczynku i emerytów, odbedzie sie w dniu 7 czerwca 2013 roku (piątek) od godziny 14.00 w Ośrodku Prokuratury Okregowej w Borowicach. Opłata składkowa wynosi: dla prokuratorów, prokuratorów w stanie spoczynku i asesorów - 40 zł; dla pracowników administacji, obsługi i emerytów - 30zł. W związku z powyższym proszę o przekazanie w terminie do dnia 17 maja 2013 roku do Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego listy chętnych pracowników do udziału w powyższym spotkaniu z jednoczesnym dokonaniem opłaty składkowej.**      **      **

  Sygnatura: VII G 234/65/13 z dnia 10-05-2013

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznegow trybie zapytania o cenę na dostawę papieru kserograficznego dla potrzeb prokuratur okręgu jeleniogórskiego.

**      **      **

  Sygnatura: IK 142/4/14 z dnia 29-04-2013

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim - III etap

W dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna, egzamin teoretyczny.

Komisja pod dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatów oraz biorąc pod uwagę wyniki ich prac pisemnych, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze ...

**      **      **

  Sygnatura: IK 142/4/13 z dnia 22-04-2013

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim - II etap

W dniu 19 kwietnia 2013 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczne sprawdzenie umiejętności.

Komisja przed przystąpieniem do sprawdzenia prac poszczególnych kandydatów podjęłą decyzję, że ocenie będą podlegały tylko te prace, w których zadania wykonane zostały w obydwu punktach zgodnie z poleceniem konkursowym.

**      **      **

  Sygnatura: I K 142/ 4/13 z dnia 17-04-2013

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim - I etap

W dniu 17 kwietnia 2013 r. o godz.10:00 w Prokuraturze Okręgowej  w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze  i Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

**      **      **

  Sygnatura: IK 142/4/13 z dnia 12-03-2013

Konkurs na staż urzedniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim.

Ilość etatów: 2

Konkurs odbędzie się dnia 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 9:00 w sali numer 314 Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 ...

**      **      **

  Sygnatura: IA 031/31/12 z dnia 08-03-2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególnosci ....

**      **      **

  Sygnatura: IA 030/9/12 z dnia 28-01-2013

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych na 2013 r.

W załaczeniu przedstawiamy Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych na 2013 r zawiarający:

 1. Najważniejsze cele do realizacji w 2013 r. -  opisane w części A
 2. Cele priorytetowe wynikające z budżetu Państwa w układzie zadaniowym do realizacji w 2013 r. - opisane w części B.

 

**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7478 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu