Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2014

  Sygnatura: IA 031/34/14 z dnia 16-12-2014

Plan działalności Prokuratury na rok 2015

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2015

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015
**      **      **

  Sygnatura: IDIA 047/7/14 z dnia 02-07-2014

Ogłoszenie o zawieszeniu postepowania

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze działając w oparciu o treść art. 131§2 i 3 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych - wierzycieli Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Chwastek Spółka z o.o. z siedzibą w Ptaszkowie-Borównie, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zawiesiła postępowanie o sygnaturze V Ds. 28/14/Sp(c) ...
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 16/56/14 z dnia 15-04-2014

Doroczne spotkanie integracyjne w Borowicach

Uprzejmie informuję, iż doroczne spotkanie integracyjne wszystkich pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego, odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. (piątek) od godziny 14:00 w Ośrodku Prokuratury Okręgowej w Borowicach.
**      **      **

  Sygnatura: IK142/3/14 z dnia 25-03-2014

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy na stanowisko –informatyk w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

W dniu 25 marca 2014 r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna, egzamin teoretyczny.

Komisja po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatów oraz biorąc pod uwagę wyniki prac pisemnych, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze ...
**      **      **

  Sygnatura: IK142/3/14 z dnia 14-03-2014

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy na stanowisko –informatyk w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

W dniu 14 marca 2014 r. o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów.
Komisja po dokonaniu oceny prac w skali od 1 do 10 punktów, ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do III etapu Konkursu ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 031/24/13 z dnia 12-03-2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych za rok 2013.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych za rok 2013.

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013.
(w tej części sprawozdania należy wpisać cele wskazane w części planu na rok którego dotyczy sprawozdanie) ...
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/3/14 z dnia 07-03-2014

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy na stanowisko - Informatyk w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.
**      **      **

  Sygnatura: VIIG 16/32/14; IA 021/14/14 z dnia 03-03-2014

Zarządzenie nr 14/14 w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ...

Zarządzenie Prokuratora Okregowego z dn. 03 marca 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach jej podleglych.

 

Na podstawie §69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulami wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz 296)

zarządzam, co następuje:

1. Wprowasdzam następujace zmiany w Zarządzeniu nr 51/13 z dnia 20 maja 2013 roku Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach jej podległych: ....

**      **      **

  Sygnatura: IK 142/3/14 z dnia 23-01-2014

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK (cały etat).

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową:
IK 142/3/14 z adnotacją „Konkurs” ...

**      **      **

  Sygnatura: IK 142/24/13 z dnia 16-01-2014

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy na stanowisko informatyk

W dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w Prokuraturze Okręgowej  w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy - stanowisko informatyk w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze  tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.Po analizie dokumentów Komisja nie zakwalifikowała do II etapu Konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) kandydata, z uwagi na ...

**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7478 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu