Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2015

  Sygnatura: IA 021/61/15; IK 142/32/15 z dnia 17-12-2015

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej z Zgorzelcu

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze nr 60/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku po przeprowadzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku II etapu konkursu określonego w powołanym zarządzeniu tj. na stanowisko asystenta prokuratura w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu po dokonaniu oceny prac kandydatów ustala listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu z uwagi na spełnienie przez nich podczas II etapu konkursu wymogów, tj. kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej, w osobach ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/61/15; IK 142/32/15 z dnia 09-12-2015

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej z Zgorzelcu

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanym do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze w dniu 8 grudnia 2015 roku pisemnym oświadczeniem Małgorzaty Stańczyk-Szłapka, dotyczącym tego, iż treść złożonego przez nią w dniu 22 listopada 2015 roku na potrzeby prowadzonego postępowania konkursowego oświadczenia wymaganego w art. 100c ust 6 ustawy z dn. 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze "oświadczam, ze nie było prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe" była skutkiem popełnionej przez nią oczywistej omyłki pisarkiej ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/61/15; IK 142/32/15 z dnia 08-12-2015

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej z Zgorzelcu

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 08 grudnia 2015 roku I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej z Zgorzelcu, ustala listę kandydatów dopuszczonych do II etapu w/w konkursu w osobach:
...

Jednocześnie komisja zwraca się do kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu o zgłoszenie się w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze w terminie wyznaczonym na przeprowadzenie II etapu konkursu z dokumentami potwierdzającymi tożsamość kandydatów z fotografiami.
**      **      **

  Sygnatura: IK 142/32/2015 z dnia 23-10-2015

Konkurs na stanowisko Asystenta Prokuratora

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Ilość etatów: 1

Konkurs rozpocznie się w dniu 8 grudnia 2015 roku, o godz. 9:00, w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/35/15; IA 021/36/15 z dnia 06-08-2015

Zarządzenie Prokuratora Okregowego nr 34 i 35 z 2015 roku w sprawie regulaminu korzystania z zakładowego obiektu socjalnego ...

Zmieniam pkt 3 w Rozdziale IX Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/13 z dnia 20 maja 2013 roku Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego w sposób następujący: ...
**      **      **

  Sygnatura: IIIG 16/42/15 z dnia 13-05-2015

Doroczne spotkanie integracyjne w Borowicach

Uprzejmie informuję, iż doroczne, jubileuszowe (40 lat) spotkanie integracyjne wszystkich pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego, odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. (piątek) od godziny 14:00 w Ośrodku Prokuratury Okręgowej w Borowicach.
**      **      **

  Sygnatura: VIIG234/10/15 z dnia 17-03-2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu VIIG234/10/15 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy do drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostek organizacyjnych jej podległych.
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/45/11; VIIF321/31/11 z dnia 09-02-2015

Zarządzenie nr 44/11

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze e sprawie zasad i procedur gospodarowania mieniem w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/2/15; IA 012/2/15 z dnia 14-01-2015

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie Nr 2/2015 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia godzin przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i Prokuraturach Rejonowych okręgu jeleniogórskiego.
**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7479 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu