Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2016

  Sygnatura: PO IV 230.363.2016 z dnia 15-12-2016

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 29.XI.2016 r.

Informuję, iż po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami na wykonanie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2016 r., jako wykonawcę zamówienia wybrano firmę Golddom Daniel Sokołowski z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 17.

**      **      **

  Sygnatura: POIII 117.43.2016 z dnia 24-11-2016

Informacja o wolnych etatach asesorskich w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze, uprzejmie informuje o wolnych etatach asesorskich w prokuraturach rejonowych okręgu jeleniogórskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora i spełniające kryteria ustawowe, winny złożyć w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze na adres ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 110.10.2016 z dnia 12-10-2016

Komunikat Prokuratora Okręgowego w sprawie wolnych stanowisk prokuratorskich

W dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2016 roku (poz. 907) zamieszczone zostało Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 września 2016 roku o wolnych stanowiskach prokuratorskich, m.in ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 021.61.2016 z dnia 21-09-2016

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego nr 58/16 w sprawie zasad kwalifikacji kandydatów na pierwsze stanowisko prokuratorskie w procedurze konkursowej

Wprowadzam do stosowania zasady kwalifikacji kandydatów na pierwsze stanowisko prokuratorskie w procedurze konkursowej w trybie określonym w art. 81-90 ustawy Prawo o Prokuraturze w jednostkach organizacyjnych podległych Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz kwestionariusz kandydata stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Uchylam w całości zarządzenie nr 63/13 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dn. 18 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej w jednostkach organizacyjnych podległych Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO III 117.55.2016 z dnia 15-09-2016

Informacja o wolnych etatach asesorskich w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze, uprzejmie informuje o wolnych etatach asesorskich w prokuraturach rejonowych okręgu jeleniogórskiego.

Osoby zainterseowane uzyskaniem nominacji na asesora i spełniające kryteria ustawowe, winny złożyć w terminie do dnia 15 października 2016 r. wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze na adres ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.9.2016 z dnia 04-08-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko KSIĘGOWY

W dniu 4 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.

Komisja konkursowa po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatki biorącej udział w III etapie konkursu, postanowiła zawnioskować o przedstawienie jej kandydatury do przyjęcia na staż urzędnicy na stanowisko księgowej w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.11.2016 z dnia 02-08-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych

W dniu 2 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.

Komisja konkursowa po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatów biorących udział w III etapie konkursu oraz biorąc pod uwagę wyniki prac pisemnych, wybrała na staż urzędnicy w Prokuraturze Okręgowej w Jelenie Górze ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116/13.2016 z dnia 02-08-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytor wewnętrzny

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Konkurs odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

ilość etapów konkursu : 3

Dokumenty należy składać w terminie do 9 sierpnia 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO III 116.13.2016
**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.9.2016 z dnia 27-07-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko KSIĘGOWY

W dniu 27 lipca 2016 roku o godzinie 9:00 odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów biorących udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu: ...

III Etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9.

**      **      **

  Sygnatura: POIII 116.11.2016 z dnia 25-07-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych

W dniu 22 lipca 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze o godzinie 12:00 odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych (w tym zamówienia publicznie) tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów biorących udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu kandydatów ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.10.2016 z dnia 22-07-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytor wewnętrzny

W dniu 22 lipca 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytora wewnętrznego (1/2 etatu) tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Kandydatka nie przyjęła zaproponowanych jej warunków pracy, rezygnując tym samym z przystąpienia do II Etapu konkursu.

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.9.2016 z dnia 20-07-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej

W dniu 20 lipca 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 2 kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 roku o godzinie 9.00 - 2 kandydatów...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.11.2016 z dnia 20-07-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych

W dniu 20 lipca 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych (w tym zamówienia publiczne) tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 2 kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 12.00 - 2 kandydatów.

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.10.2016 z dnia 20-07-2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytor wewnętrzny

W dniu 20 lipca 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytora wewnętrznego (1/2 etatu) tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 1 kandydata na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 9.00 - 1 kandydata

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.11.2016 z dnia 04-07-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko specjalista ds. administracyjno - gospodarczych (w tym zamówień publicznych)

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: specjalista ds. administracyjno - gospodarczych (w tym zamówień publicznych)

Konkurs odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godz. 12:00 w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

ilość etapów konkursu : 3

Dokumenty należy składać w terminie do 15 lipca 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO III 116.11.2016
**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.10.2016 z dnia 04-07-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko audytor wewnętrzny

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Konkurs odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godz. 9:00 w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

ilość etapów konkursu : 3

Dokumenty należy składać w terminie do 15 lipca 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO III 116.10.2016
**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.9.2016 z dnia 23-06-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Księgowy

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko KSIĘGOWY

Konkurs odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 roku o godz. 9:00 w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

ilość etapów konkursu : 3

Dokumenty należy składać w terminie do 15 lipca 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO III 116.9.2016

**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.5.2016 z dnia 31-05-2016

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

W dniu 31 maja 2016 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna, egzamin teoretyczny.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, przewodnicząca komisji poinformowała kandydatów, że będą odpowiadać na 8 jednakowych pytań dla każdego kandydata z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym w szczególności dotyczących działalności sekretariatu. Przypomniała ponadto o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 pkt, podczas III etapu tego konkursu.

Komisja konkursowa po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatów biorących udział na tym etapie przedmiotowego konkursu oraz biorąc pod uwagę wynika prac pisemnych, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III G 16.49.2016 z dnia 06-05-2016

Doroczne spotkanie integracyjne w Borowicach

Uprzejmie informuję, iż doroczne, spotkanie integracyjne wszystkich pracowników prokuratur okręgu jeleniogórskiego, odbędzie się w dniu 03 czerwca 2014 r. (piątek) od godziny 14:00 w Ośrodku Prokuratury Okręgowej w Borowicach.
**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.5.2016 z dnia 20-05-2016

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

W dniu 20 maja 2016 roku o godzinie 9:00 odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów biorących udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu kandydatów, który otrzymali min. 6 pkt, ...

III Etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 31 maja 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9, sala nr 314.
**      **      **

  Sygnatura: PO III 116.5.2016 z dnia 18-05-2016

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

W dniu 18 maja 2016 roku odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 4 kandydatów na staż urzędniczy, komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku o godzinie 9:00 - 4 kandydatów: ...
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.5.2016 z dnia 20-04-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze.

Ilość etatów: 2

Konkurs odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 9:00 w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu : 3

Dokumenty należy składać w terminie do 13 maja 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO I 116. 5.2016
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.2.2016 z dnia 31-03-2016

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

W dniu 30 marca 2016 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna, egzamin teoretyczny.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, przewodnicząca komisji poinformowała kandydatów, że będą odpowiadać na 8 jednakowych pytań dla każdego kandydata z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym w szczególności dotyczących działalności sekretariatu. Przypomniała ponadto o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 pkt, podczas III etapu tego konkursu.

Komisja konkursowa po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatów biorących udział na tym etapie przedmiotowego konkursu oraz biorąc pod uwagę wynika prac pisemnych, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu ...
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.2.2016 z dnia 21-03-2016

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

W dniu 17 marca 2016 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkurs na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów biorących udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu kandydatów, który otrzymali min. 6 pkt, ...

III Etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9, sala nr 314.
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.2.2016 z dnia 15-03-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

W dniu 15 marca 2016 roku odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 10 kandydatów na staż urzędniczy, komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku o godzinie 9:00 - 10 kandydatów: ...
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.1.2016 z dnia 12-02-2016

Protokół z posiedzenie Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim

W dniu 11 lutego 2016 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.
Kandydaci odpowiadali na 8 jednakowych pytań z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym w szczególności dotyczących działalności sekretariatów.
Przy dokonywaniu oceny kandydata w III etapie przedmiotowego konkursu przyjęto kryterium wyrażone w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

Komisja konkursowa po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatów biorących udział w III etapie konkursu oraz biorąc pod uwagę ich wyniki prac pisemnych, jednogłośnie wybrała na staż urzędnicy ...
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.2.2016 z dnia 10-02-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku o godzinie 9:00 w sali nr 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności kancelaryjno- biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami ustaw oraz innymi przepisami prawa, a także zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego, Prokuratora Apelacyjnego, Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze oraz prokuratorów bezpośrednio przełożonych, a w szczególności: ...
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.1.2016 z dnia 04-02-2016

Protokół z posiedzenie Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim

W dniu 4 lutego 2016 roku o godzinie 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II Etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.
Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów biorących udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etatu konkursu kandydatów, który otrzymali min. 6 pkt, ...

III Etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9, sala nr 314.
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.1.2016 z dnia 03-02-2016

Protokół z posiedzenie Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

W dniu 3 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Po analizie dokumentów złożonych przez 15 kandydatów na staż urzędniczy, komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 o godzinie 9:00 - 14 kandydatów: ...
**      **      **

  Sygnatura: PO I 116.1.2016 z dnia 12-01-2016

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i Lwówku Śląskim

Ilość etatów: 3
(dwa etaty w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, w tym jeden od dnia 4 marca 2016 roku oraz jeden w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim).

Konkurs odbędzie się w dniu 4 lutego 2016 roku o godz. 9:00 w sali numer 314 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności kancelaryjno- biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami ustaw oraz innymi przepisami prawa, a także zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego, Prokuratora Apelacyjnego, Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze oraz prokuratorów bezpośrednio przełożonych, a w szczególności: ...
**      **      **

  Sygnatura: IA 021/61/15; IK142/32/15 z dnia 07-01-2016

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej z Zgorzelcu

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze nr 60/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w dniu 5 stycznia 2016 roku przeprowadziła III etap konkursu, będącego jednocześnie protokołem z przebiegu konkursu ...

Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest:

Pani Pietrusewicz Monika - 46 punktów

wymieniona, zostaje zakwalifikowana do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.
**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7479 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu