Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne z roku 2017

  Sygnatura: PO IV WOS 110.10. 2017; PO IV WOS 110.12.2017 z dnia 13-11-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na wolne stanowiska asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu (po jednym etacie).

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.13.2017 z dnia 12-10-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 31 października 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.12.2017 z dnia 03-10-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 31 października 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.6.2017 z dnia 29-09-2017

Komunikat o wynikach konkursu na staż urzędniczy na stanowisko księgowej w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

W dniu 29 września 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej - rozmowa kwalifikacyjna.
**      **      **

  Sygnatura: PO VII WB 233.3.2017 z dnia 20-09-2017

Ogłoszenie o aukcji

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, ogłasza w dniu 25 września 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie jednostki w sali nr 508 aukcję sprzedaży samochodu m-ki Daewoo Lanos, pojemność silnika 1598 cm3, rok produkcji 2000, przebieg 193 843 km.

Cena wywoławcza samochodu wynosi 1200 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Do licytacji zostaną dopuszczone tylko osoby, które wpłaciły wadium.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 0131.26.2017 z dnia 20-09-2017

Komunikat kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami f-my Pożyczka Gotówkowa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie

Komunikat kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami f-my Pożyczka Gotówkowa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie (przednio Pomocna Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o. o. z siedzibą Słupsku/Gdańsku

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.6.2017 z dnia 14-09-2017

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej

W dniu 14 września 2017 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego Przewodnicząca Komisji Pani Justyna Radomska poinformowała kandydatów m. in. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu. Do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na siedem pytań opracowanych przez Komisję. Łączny czas na wykonanie pracy pisemnej wynosił 1 godzinę. Egzamin rozpoczęto o godzinie 9.00 i zakończono o godzinie 9.50 (po oddaniu pracy pisemnej przez ostatniego uczestnika Konkursu).

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienione kandydatki:
...

III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.11.2017 z dnia 07-09-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 30 września 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 § 1 cyt. wyżej ustawy, a ponadto:
...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.6.2017 z dnia 06-09-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej

W dniu 6 września 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko księgowej, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 9:00 - nw. osoby
...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2017 z dnia 01-09-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - stanowisko audytor wewnętrzny

W dniu 1 września 2017 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej - egzaminu teoretycznego kandydatka poinformowana została, że celem tego etapu konkursu jest sprawdzenie jej umiejętności i wiedzy w zakresie ich wykorzystywania w praktyce przy wykonaniu obowiązków na stanowisku audytora wewnętrznego prokuratury.
Przypomniano ponadto o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1 do 10, podczas III etapu konkursu.

Komisja po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydatki, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze
...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2017 z dnia 25-08-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - stanowisko audytor wewnętrzny

W dniu 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny udzielonych odpowiedzi na poszczególne pytania w skali od 1 do 10 punktów, przyznajac kandydatce 9,25 punktu oraz podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu:
...

III etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 1 września 2017 o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2017 z dnia 18-08-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - stanowisko audytor wewnętrzny

W dniu 18 sierpnia 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - stanowisko audytor wewnętrzny, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatkę na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godzinie 9:00 - nw. osobę ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.10.2017 z dnia 09-08-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 § 1 cyt. wyżej ustawy, a ponadto: ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.6.2017 z dnia 08-08-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko KSIĘGOWY

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko:

KSIĘGOWY
(w wymiarze 1 pełnego etatu)

Konkurs odbędzie się 14 września 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu: 3

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.5.2017 z dnia 02-08-2017

Ogłoszenie na konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
w wymiarze 1/2 etatu

Konkurs odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu: 3

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.9.2017 z dnia 26-07-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej górze.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 17-07-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 3

W dniu 17 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.

Komisja konkursowa dokonała oceny odpowiedzi kandydatów biorących udział w III etapie konkursu w skali od 1 do 10 punktów.

Biorąc pod uwagę średnią wyników jaką osiagnęli kandytaci po dwóch etapach konkursu, Komisja jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 04-07-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 2

W dniu 4 lipca 2017 roku o godzinie 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów:
...

Ustalono, że III etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9 w sali nr 301.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 30-06-2017

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 1

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 04 lipca 2017 roku o godzinie 9.00 - nw. osoby ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.4.2017 z dnia 12-06-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

Dokumenty należy składać w terminie do 27 czerwca 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.4.2017

Ilość etapów konkursu : 3

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 3 lipca 2017 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 16-05-2017

Komunikat o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje:

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia 2017 r. w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, w dniu 15 maja 2017 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu, stosownie do §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838).

Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu, stwierdzam:

Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest: ...

**      **      **

Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 15-05-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Ogłoszenie wyniku końcowego konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze nastąpi w dniu 16 maja 2017 roku.**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 09-05-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, po przeprowadzeniu II etapu konkursu określonego w powołanym zarządzeniu, polegającego stosownie do §6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), polegającego na:
- rozwiązaniu przez kandydatów testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami sądów i prokuratury,
- pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego; praca pisemna polegać może na rozwiązaniu kazusu procesowego, w warunkach określonych w §8 ust.1 cyt. Rozporządzenia oraz po dokonaniu oceny prac kandydatów stosowanie do zasad wynikających z §8 ust. 3 i 4 cyt. Rozporządzenia,

ustala listę dopuszczonych do III etapu konkursu z uwagi na spełnienie przez nich podczas II etapu konkursu wymogów określonych w §9 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, tj. kandydatów którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej w osobach ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 24-04-2017

Komunikat w sprawie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 33/2017 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 6 kwietnia w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku I etapu konkursu określonego powołanym zarządzeniem, polegającego stosownie do §7 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystena prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), polegającego na ocenie:
- czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w §3 ust. 1 w/wym. Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie,
- czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 176§1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze,

ustala listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu w osobach ...

Jednocześnie Komisja zwraca się do kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu o zgłoszenie się w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze w terminie wyznaczonym na przeprowadzenie II etapu konkursu z dokumentami potwierdzającymi tożsamość kandydatów z fotografiami.

**      **      **

  Sygnatura: PO II Ds. 8.2017.S z dnia 04-04-2017

Informacja w sprawie pokrzywdzonych wierzycieli spółki PPU "Chwastek" sp. z o. o.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, informuje wszystkich pokrzywdzonych wierzycieli spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowego "Chwastek" spółka z o. o. z siedzibą w Ptaszowie-Brunowie , iż w dniu 30 marca 2017 roku podjęto zawieszone śledztwo przeciwko Tomaszowi C. podejrzanemu o czyn z art. 300§3 kk i art. 217§3 kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art 12kk i art. 62§2 kks w zw. z art. 9§3 kks w zw. z art. 8§1 kks i Zenonowi C. podejrzanemu o czyn z art. 300§3kk i art. 273kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i 62§2 kks w zw. z art. 9§3 kks w zw. z art. 8§1 kks, to jest o czyny związane z udaremnieniem lub uszczupleniem zaspokojenia wielu wierzycieli w związku z prośbą upadłości.

Jednocześnie na podstawie art. 131§2 i §3, art. 22§2 kpk, art 459§2 i 465§1 i 2 kpk, art. 122 i 460 kpk zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych i ich pełnomocników, że na powyższe postanowienie służy zażalenie pokrzywdzonemu oraz podejrzanemu. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, za pośrednictwem ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.4.2017 z dnia 06-04-2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 5 maja 2017 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2017 z dnia 23-03-2017

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

Ilość etatów: 1

Konkurs rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku, o godz. 9:00, w sali konferencyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową - PO IV WOS 1111.2.2017.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 14-03-2017

rotokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze na stanowisko INFORMATYKA

W dniu 13 marca 2017 roku o godz. 14:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap konkursu na staż urzędniczy, tj. rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny.

Komisja po dokonaniu oceny odpowiedzi kandydata biorącego udział w konkursie, jednogłośnie wybrała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze Pana ...

.
**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 03-03-2017

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze na stanowisko INFORMATYKA

W dniu 03 marca 2017 roku o godzinie 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny pracy kandydata biorącego udział w konkursie na staż urzędniczy w skali od 1 do 10 punktów, przyznała mu 7,28 pkt oraz podjęła uchwałę o dopuszczeniu go do III etapu konkursu
...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2017 z dnia 28-02-2017

Protokół z posiedzenia komisji Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Informatyk

W dniu 28 lutego 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko informatyk tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez 1 kandydata na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 03 marca 2017 roku o godzinie 9.00 - 1 kandydata ...

**      **      **

  Sygnatura: PO III 1111.1.2017 z dnia 09-02-2017

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Informatyk

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko:

INFORMATYK (cały etat)

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2017 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO III 1111.1.2017 z adnotacją "Konkurs".

Pierwszy etap konkursu (bez udziału kandydatów) odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku. Drugi etap Konkursu - praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów - odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9 pokój 314.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 3 marca 2017 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie w dniu 28 lutego 2017 roku.

**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-03-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 17/2018 w sprawie śledztwa w sprawie nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji finansowanych w Gminie Bogatynia


Z dnia: 22-03-2018
Opublikowaliśmy Komunikat o wynikach konkursu w konkursie nr PO IV WOS 1111.2.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami.


Z dnia: 20-03-2018
Opublikowaliśmy protokół z I-wszego etapu posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie PO IV WOS 1111.3.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu


Z dnia: 20-03-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 16/2018 w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sprawczyni, podejrzanej o dokonanie kradzieży z włamaniem do Kościoła w Szklarskiej Porębie.


Z dnia: 19-03-2018
Opublikowaliśmy zapytanie ofertowe nr PO VII WB 230.18.2018 dot. świadczenia usług przewozu i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 11172 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu