Ogłoszenia

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2018 z dnia 22-03-2018

Komunikat o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 16/2018 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 5 marca 2018 roku w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, w dniu 22 marca 2018 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu.

Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest:

Pani Teresa Tomczyk - 15 pkt.

Wymieniona zostaje zakwalifikowana do zatrudnienia na staż urzędniczy na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.3.2018 z dnia 20-03-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu - etap 1

W dniu 19 marca 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 9:00.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2018 z dnia 13-03-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - etap 2

W dniu 12 marca 2018 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Do III etapu konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na dziesięć pytań opracowanych przez Komisję. Łączny czas na wykonanie pracy pisemnej wynosił 1 godzinę. Egzamin rozpoczęto o godzinie 9.03 i zakończono o godzinie 9.50 ( po oddaniu pracy pisemnej przez ostatniego uczestnika konkursu ).
Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu niżej wymienione kandydatki: ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2018 z dnia 05-03-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

W dniu 5 marca 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku o godzinie 9.00 - niżej wymienione osoby ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.3.2018 z dnia 01-03-2018

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu.

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

ilość etapów konkursu : 3

Dokumenty należy składać w terminie do 16 marca 2018 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.3.2018
**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 19-02-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap 3

W dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. egzamin ustny - rozmowa kwalifikacyjna.

Biorąc pod uwagę średnią wyników, jaką osiągnęli kandydaci po drugim i trzecim etapie konkursu, Komisja jednogłośnie orzekła, iż konkurs na staż urzędniczy wygrały: ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 08-02-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap 2

W dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, przyznała poszczególnym kandydatom następującą ilość punktów oraz podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu ...

III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna ? odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, ulica Muzealna 9.

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 06-02-2018

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

W dniu 6 lutego 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się I etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu, tj. wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów na staż urzędniczy, Komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności), który odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 - niżej wymienione osoby ...

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.2.2018 z dnia 31-01-2018

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami

Ilość etatów: 1

Konkurs odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

ilość etapów konkursu: 3

Dokumenty należy składać w terminie do 28 lutego 2018 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego, lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: PO IV WOS 1111.2.2018

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1111.1.2018 z dnia 16-01-2018

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokuratura Okręgowa Jeleniej Górze ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze i w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.

Ilość etatów: 2

Konkurs odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9.

ilość etapów konkursu : 3

**      **      **

  Sygnatura: PO IV WOS 1110.10.2017; PO IV WOS 1110.12.2017 z dnia 03-01-2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje o wszczęciu procedury naboru na wolne stanowiska asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu (po jednym etacie).

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku ? Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 177), winny w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

**      **      **

Ogłoszenia archiwalne z roku:

   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015  

   2016     2017     2018  

_______________________________________________________

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com


Aktualności

Z dnia: 22-03-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 17/2018 w sprawie śledztwa w sprawie nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji finansowanych w Gminie Bogatynia


Z dnia: 22-03-2018
Opublikowaliśmy Komunikat o wynikach konkursu w konkursie nr PO IV WOS 1111.2.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami.


Z dnia: 20-03-2018
Opublikowaliśmy protokół z I-wszego etapu posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie PO IV WOS 1111.3.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu


Z dnia: 20-03-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 16/2018 w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sprawczyni, podejrzanej o dokonanie kradzieży z włamaniem do Kościoła w Szklarskiej Porębie.


Z dnia: 19-03-2018
Opublikowaliśmy zapytanie ofertowe nr PO VII WB 230.18.2018 dot. świadczenia usług przewozu i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 11172 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu