Osoby poszukiwane przez
Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze

Poszukiwania Krajowe


Leszek
STEFAŃSKI

Leonid
KUZMIENKA

Walerij
KLIMCHUK

Anatolij
BUCZYŃSKI

Najibullach
BAKSHI

Magdalena
PATLEWICZ

Władysław
WITOŃSKI

Siergiej
ARASLANOW

Adam
STEVENSON

Wiesław
DRABIK

Tomasz
JAROSZ

Dariusz
CZYŻYK

Sebastian
SPAŁEK

Piotr
KNYSAK

Bartłomiej
BACHORSKI

Adam
WIŚNIEWSKI

Robert
PODSYBIRSKI

Magdalena
KORYTKOWSKA

Anna
JONAS

Jan
HELAK

Zbigniew
BARSZCZEWSKI

Krzysztof
KOZAK

Dariusz
KŁYŻ

Bogusław
CZYŻ

Józef
BOĆKO

Tadeusz
KOWALIK

Krzysztof
LUBRANT

Maria
MAĆKOWIAK

Arkadiusz
KOSSAR

Marcin
ŁAGÓDKA

Wojciech
GRZECH

Marek
WANCA

Paweł
RUCIŃSKI

Zbigniew
BEDNARCZYK

Jarosław
JABŁOŃSKI

Piotr
STECEWICZ

Andrzej
SZATKOWSKI

Jarosław
HRYCYSZYN

Rozetta
KRAKOWIECKA

Ryszard
PASTERNAK

Józef
BOĆKO

Adam
KULIGOWSKI

Zbigniew
STANEJKO

Daniel
WROCHNA

Marcin
ŁAGÓDKA

Poszukiawnia Międzynarodowe

- Europejski Nakaz AresztowaniaMariusz
LIPSKI

Jarosław
GARDJAS

Rafał
ZABŁOCKI

Grzegorz
KUROWSKI

Piotr
MIZIOŁ

Informacje dotyczące miejsca przebywania osób poszukiwanych można przekazywać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze lub telefonicznie, faxem bądź mailem lub powiadamiając najbliższą jednostke Policji tel. 997 lub 112

Wzywa się każdego kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280§1 pkt. 4 kpk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280§2 kpk).

Prokuratura ostrzega jednocześnie, że za udzielanie pomocy - w tym ukrywanie osób poszukiwanych grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239§1 kk).

Poszukiwania KrajoweKuzmienka Leonid

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym oraz postanowienia Sądu Rejonowego w z dnia 22 czerwca 2001r. o tymczasowym aresztowaniu

Nazwisko i imiona: Kuzmienka Leonid
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Aleksander
Imię i nazwisko panieńskie matki: brak danych
Data i miejsce urodzenia: 12 czerwca 1973r. w Gomel - Białoruś
Ostatnie miejsce zamieszkania: Gomel - Białoruś
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  6 lutego 2001r. w Bottrop /RFN/ działając wspólnie i w porozumieniu z Walerijem K., usiłował dokonać zabójstwa Krzysztofa K.

  tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt. 4 i art. 157 § 1 w zw. z art. 11 § 2 kkKlimchuk Walerij

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym oraz postanowienia Sądu Rejonowego w z dnia 11 lipiec 2001r. o tymczasowym aresztowaniu>


Nazwisko i imiona: Klimchuk Walerij
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Aleksander
imię i nazwisko panieńskie matki: brak danych
Data i miejsce urodzenia: 7 lipca 1969r. w Woroneżu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Woroneż
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych


- podejrzanego o to, że:

  w dniu 6 lutego 2001r. w Bottrop /RFN/ działając wspólnie i w porozumieniu z Leonidem K. usiłował dokonać zabójstwa Krzysztofa K.

  tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt. 4 kk i art. 157 § 1 kk w zw.z art. 11 § 2 kkBuczyński Anatolij

Na podstawie postanowienia z dnia 23 czerwca 1993r. o tymczasowym aresztowaniu i poszukiwaniu listem gończym sygn.akt II Ds. 44/93/s Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze poszukuje:

Nazwisko i imiona: Buczyński Anatolij
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jan
imię i nazwisko panieńskie matki: brak danych
Data i miejsce urodzenia: brak danych
Ostatnie miejsce zamieszkania: Nowogród Wołyńskim, ul.Kirowa 13
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:
 1. w dniu 20 sierpnia 1992r. w Jędrzychowicach, powiatu zgorzeleckiego działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą oraz w zamiarze pozbawienia życia Włodzimierza M. Zadał mu nożem cios w brzuch po lewej stronie, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec ucieczki pokrzywdzonego i udzielenia mu niezwłocznie pomocy lekarskiej

  o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk

 2. w dniu 20 sierpnia 1993r. w Jędrzychowicach, powiatu zgorzeleckiego działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą oraz w zamiarze dokonania kradzieży pieniędzy i innych przedmiotów stanowiących własność Włodzimierza W. Poprzez wielokrotne uderzanie pokrzywdzonego nożem spowodował jego śmierć, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1.400 marek niemieckich, oraz inne przedmioty o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.200 zł

  o czyn z art. 148 § 1 kk i art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kkNajibullah Bakshi

Ewa Węglarowicz-Makowska - prokuratur Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, stosownie do swojego postanowienia z dnia 24 kwietnia 2008 roku wydanego na podstawie art. 279 § 1 kpk w sprawie V Ds. 17/08/Sp zarządza poszukiwanie listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Najibullah Bakshi
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Dade Khodo
imię i nazwisko panieńskie matki: Bibi
Data i miejsce urodzenia: 25 sierpnia 1970 roku Pandżsir
Ostatnie miejsce zamieszkania: Warszawa ul. Kawęczyńska 26/20
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

 1. od 1997 roku do 2002 roku w Zgorzelcu, Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski, wspolnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu organizowanie obywatelom pańtw azjatyckich przekroczenia wbrew przepisom ustawy granicy panstwowej z Polski do Niemiec.

  tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

 2. od 1997 roku do 2002 roku w Zgorzelcu, Warszawie i innych miejscowościach, dzialając w warunkach czynu ciągłego z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, organizował kilkadziesiąt razy przekroczenia granicy państwowej z Polski do Niemiec nie mniej niz 500 obywatelom państw azjatyckich, w ten sposób, że pozyskiwał osoby zamierzające nielegalnie przedostać się na terytorium państw Europy Zachodniej, następnie organizował dla nich transport w rejon przygraniczny, przy czym utrzymując kontakt z poszczególnymi członkami grupy, koordynował działania w trakcie przerzutu, wynagradzając finansowo członków grupy za dokonanie udanych przerzutów.

  tj. o czyn z art. 264 § 3 kk w zw. z art. 12 kkWładysław WITOŃSKI

Dnia 26 marca 2009 r. Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu w sprawie przeciwko Władysławowi Witońskiemu, podejrzanemu o przestępstwo z art. 264 § 3 kk w zw. z art. 12 kk, działając na podstawie art. 279 § 1 kpk postanowił zarządzić poszukiwania listem gończym ukrywającego się podejrzanego Władysława Witońskiego (pisownia oryginalna Vladyslav Vitonskyy), co do którego w dniu 12 marca 2009 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.


Nazwisko i imiona: WITOŃSKI Władysław (pisownia oryginalna Vladyslav Vitonskyy)
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jarosław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Wiera z domu brak danych
Data i miejsce urodzenia: 23.04.1967 Złotniki (Ukraina)
Ostatnie miejsce zamieszkania: Bukowina Bobrzańska 71 gm. Żagań
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych

podejrzany o to, że:

  w okresie od połowy czerwca 2003 roku do 5 sierpnia 2003 roku w Zgorzelcu i innych miejscowościach, działajac wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami kilkukrotnie zorganizował obywatelom Ukrainy przekroczenie wbrew przepisom granicy polsko-niemieckiej;

  tj. o czyn z art. 263 § 3 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
12 marca 2009 r., VI Kp 38/09 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu.Araslanow Siergiej

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Araslanow Siergiej
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Piotr
Imię i nazwisko panieńskie matki: Rosa
Data i miejsce urodzenia: 10 kwietnia 1977 r.; Czelabińsk - Rosja
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra ul. Wrocławska 55
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W dniu 25 lutego 1995 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, posługując się niebezpiecznym narzędziem w postaci noża zażądał od pokrzywdzonej wydania pieniędzy, jednakże zamierzonego celu działania nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej, która włączając alarm spłoszyła sprawców

  tj. o czyn z art. 280§2 kkStevenson Adam

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia z dn. 12 stycznia 2005 roku o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Stevenson Adam
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Adam
Imię i nazwisko panieńskie matki: Stefania Fronczak
Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1959 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Sosnówka, Czerwona Dolina 7
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W dniu 18 stycznia 1999 roku w Jeleniej Górze puścił w obieg podrobiony czek, wyłudzając na jego podstawie od pracownika banku pieniądze w kwocie 400 złotych

  tj. o czyn z art. 310§2 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kkDrabik Wiesław

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Drabik Wiesław
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jan Maria
Imię i nazwisko panieńskie matki: Murzyn
Data i miejsce urodzenia: 31 maja 1978 r. w Limanowej
Ostatnie miejsce zamieszkania: Łetowe 52, 34-733 Mszana Górna
Adres rodziców lub rodziny: Łetowe 52, 34-733 Mszana Górna
Zawód: murarz
Rysopis: wzost: 185 cm, kolor oczu: piwne

- podejrzanego o to, że:

 1. W dniu 19 lipca 2001 roku w miejscowości ¦cięgny, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przemocą doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego

  tj. o czyn z art. 197§3 kk

 2. W miejscu i czasie jak w punkcie 1, działając wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, przemocą doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innym czynnościom seksualnym

  tj. o czyn z art. 197§3 kkJarosz Tomasz

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Jarosz Tomasz
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki: Anna Janas
Data i miejsce urodzenia: 10 grudnia 1976 r. w Mszanie Dolnej
Ostatnie miejsce zamieszkania: Mszana Górna nr 448
Adres rodziców lub rodziny: bd.
Zawód: bd.
Rysopis: wzost: 184 cm, kolor oczu: piwne

- podejrzanego o to, że:

 1. W dniu 19 lipca 2001 roku w miejscowości ¦cięgny, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przemocą doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego

  tj. o czyn z art. 197§3 kk
 2. W miejscu i czasie jak w punkcie 1, działając wspólnie i w porozumieniu z trzema ustalonymi osobami, przemocą doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innym czynnościom seksualnym

  tj. o czyn z art. 197§3 kk


Spałek Sebastian

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia z dn. 03 listopada 2005 roku o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Spałek Sebastian
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Romuald
Imię i nazwisko panieńskie matki: Dorota Skoczylas
Data i miejsce urodzenia: 12 października 1984 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Karpacz, ul. Myśliwska 11
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W dniu 27 grudnia 2004 roku w Jeleniej Górze, po pokonaniu zabezpieczeń dostał się do wnętrza pojazdu marki Citroen o wartości 5 tysięcy złotych, który następnie zabrał celem przywłaszczenia

  tj. o czyn z art. 279§1 kkBachorski Bartłomiej

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Bachorski Bartłomiej
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jerzy
Imię i nazwisko panieńskie matki: Ewa zd. Budzisławska
Data i miejsce urodzenia: 13 stycznia 1988 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. Sowińskiego 9/13
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W dniu 3 grudnia 2010 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, używając przemocy, w wyniku której pokrzywdzona doznała obrażeń ciała skutkujących rozstrojem jej zdrowia na okres poniżej siedmiu dni, doprowadził ją do stanu bezbronności, po czym zabrał jej celem przywłaszczenia pieniądze, a także telefony komórkowe i biżuterię o łącznej wartości 3480 złotych

  tj. o czyny z art. 280§1 kk i art. 157§1 kk w zw. z art. 11§2 kkWiśniewski Adam

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Wiśniewski Adam
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Bożena zd. Jakubowska
Data i miejsce urodzenia: 29 grudnia 1974 r. w Wałbrzychu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 14/7
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W okresie od lipca 1999 roku do listopada 2006 roku w Wałbrzychu i Bolesławcu, uporczywie uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób najbliższych

  tj. o czyn z art. 209§1 kkPodsybirski Robert

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia z dnia 28 lutego 2011 roku o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Podsybirski Robert
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Władysław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Danuta, zd. Kodym
Data i miejsce urodzenia: 15 czerwca 1966 r. w Warszawie
Ostatnie miejsce zamieszkania: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 12, woj. mazowieckie
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W dniu 14 stycznia 2009 roku w Piechowicach, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzili pracowników pokrzywdzonego przedsiębiorstwa w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy na dostawę miału węglowego, doprowadzając tym samym pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 479 460 złotych
  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kkKorytkowska Magdalena

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia z dnia 28 lutego 2011 roku o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanej:


Nazwisko i imiona: Korytkowska Magdalena
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Janusz
Imię i nazwisko panieńskie matki: Anna
Data i miejsce urodzenia: 07 listopada 1985 r. w Szczytnie
Ostatnie miejsce zamieszkania: 12-100 Szczytno, Olszyny nr 3, woj. warmińsko-mazurskie
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanej o to, że:

 1. W dniu 6 czerwca 2008 roku w Jeleniej Górze, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła pracowników przedsiębiorstwa leasingowego w błąd, co do zamiaru wywiązania się z zawartej umowy, wyłudzając w ten sposób przedmiot umowy stanowiący mienie znacznej wartości w postaci koparko-ładowarki marki Case o wartości 240 426 złotych.
  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk

 2. W dniu 16 grudnia 2008 roku w Jeleniej Górze, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracowników przedsiębiorstwa transportowego co do zamiaru wywiązania się z zawartej umowy przewozu 800 ton węgla, płacąc przy tym jedynie zaliczkę za zleconą usługę, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 34 740 złotych.
  tj. o czyn art. 286§1 kk

 3. w dniu 14 stycznia 2009 roku w Piechowicach, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzili pracowników pokrzywdzonego przedsiębiorstwa w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy na dostawę miału węglowego, doprowadzając tym samym pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 479 460 złotych.
  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kkJonas Anna

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanej:

Nazwisko i imiona: Jonas Anna
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Mieczysław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Stefania
Data i miejsce urodzenia: 14 sierpnia 1966 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. Sudecka 17 of
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanej o to, że:

  w okresie od grudnia 1995 roku do lutego 1996 roku w Jeleniej Górze, posługując się w ośmiu różnych sklepach sfałszowanymi dokumentami potwierdzającymi jej zatrudnienie i osiągane dochody, wyłudziła tytułem zakupów ratalnych różne sprzęty AGD o łącznej wartości około 11 500 złotych, działając na szkodę banków kredytujących transakcje

  tj. o czyny z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kkHelak Jan

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Helak Jan
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki: Anna zd. Czajkowska
Data i miejsce urodzenia: 27 listopada 1963 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. Karłowicza 4/120
Adres rodziców lub rodziny: bd.
Zawód: bd.
Rysopis: bd.

- podejrzanego o to, że:

 1. W okresie od 25 lipca 2008 roku do 16 sierpnia 2008 roku w Jeleniej Górze, działając w krótkich odstępach czasu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru wywiązania się z usługi polegającej na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego, doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zaliczek w łącznej kwocie 2100 złotych
  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk

 2. W okresie od 29 listopada 2008 roku do 1 grudnia 2008 roku w Jeleniej Górze, działając w krótkich odstępach czasu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając pokrzywdzonego pracownika przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawieranych umów, doprowadził pokrzywdzone przedsiębiorstwo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci trzech aparatów telefonicznych i usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 5192 złote
  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kkBarszczewski Zbigniew

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Barszczewski Zbigniew
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki: Krystyna zd.
Data i miejsce urodzenia: 07 kwietnia 1975 r. w Olecku
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. Morcinka 29/38
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W okresie od 6 lutego 2004 roku do 24 lutego 2004 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i porozumieniu z ustaloną osobą o raz z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził pokrzywdzone banki w błąd co do faktu wykonywanej pracy i osiąganych z jej tytułów zarobków, posługując się przy tym podrobionymi dokumentami w tym zakresie, czym doprowadził pokrzywdzone instytucje do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci towarów i gotówki wypłaconej tytułem kredytu o łącznej wartości około 12 700 złotych
  tj. o czyn z art. 197§3 kkCzyż Bogusław

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Czyż Bogusław
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Edward
Imię i nazwisko panieńskie matki: Anna zd. Trond
Data i miejsce urodzenia: 19 grudnia 1960 r. w Bolesławcu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Bolesławiec ul. Konstytucji 3 Maja 7/2
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  w okresach od października 2002 roku do października 2004 roku oraz od listopda 2004 roku do maja 2005 roku w Bolesławcu będąc zobowiazany na mocy ustawy jak i orzeczeń sądowych na rzecz osób najbliższych, uproczywie uchylał się od realizacji tego obowiązku, narażając pokrzywdzonych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

  tj. o czyny z art. 209§1 kkKowalik Tadeusz

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Kowalik Tadeusz
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jerzy
Imię i nazwisko panieńskie matki: Janina zd. Fryc
Data i miejsce urodzenia: 24 października 1960 r. w Bolesławcu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Bolesławiec ul. Staroszkoln 2A/13
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

 1. w 2006 roku w Bolesławcu, działajac w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 3 tysięcy złotych, wprowadzjąc go w błąd co do gotowości wykonania przeróbek technicznych samochodu, na poczet których pobrał zaliczkę, nie wywiązujac się ze zobowiązania.
  tj. o czyn z art. 286§1 kk

 2. w 2006 roku w Bolesławcu przywłaszczył samochód marki Renault Laguna, przekazany celem dokonania przeróbek technicznych.
  tj. o czyn z art. 284§2 kkLubrant Krzysztof

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Lubrant Krzysztof
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Andrzej
Imię i nazwisko panieńskie matki: Maria zd. Sentkowska
Data i miejsce urodzenia: 19 lutego 1974 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra ul. Ogińskiego 15/7
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  w dniach 27 stycznia, 26 czerwca i 3 lipca 2003 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjął zaliczki w łącznej kwocie około 49 tysięcy złotych na poczet umów obejmujących produkcję i dostarczenie stolarki okiennej, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów.

  tj. o czyny z art. 286§1 kkMaćkowiak Maria

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanej:


Nazwisko i imiona: Maćkowiak Maria
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Mirosław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Janina Bilenc
Data i miejsce urodzenia: 23 lutego 1968 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Płoszczyna 61, gm. Jeżów Sudecki
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanej o to, że:

 1. W okresie od 25 stycznia 1999 roku do 12 lutego 1999 roku w Jeleniej Górze, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zawarła umowę rachunku bankowego, z której nie miała zamiaru się wywiązywać, z którego to rachunku posługując się wystawionymi czekami, jak i kartą bankomatowi wypłaciła pieniądze w kwocie ponad 7750 złotych, nie posiadając przy tym środków na pokrycie powstałego w wyniku jej działań salda debetowego
  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk

 2. W dniu 13 kwietnia 1999 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, posługując się podrobionymi zaświadczeniami dokumentującymi fakt zatrudnienia i wysokości osiąganego dochodu, doprowadziła bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 28 tysięcy złotych, wypłaconych tytułem kredytu udzielonego na zakup samochodu marki Ford Ka
  tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk

 3. W dniu 16 kwietnia 1999 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, posługując się podrobionymi zaświadczeniami dokumentującymi fakt zatrudnienia i wysokości osiąganego dochodu, doprowadziła bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 38 tysięcy złotych, wypłaconych tytułem kredytu udzielonego na zakup samochodu marki Opel Calibra
  tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk

 4. IV. w dniu 21 maja 1999 roku w Jeleniej Górze, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posługując się podrobionymi dokumentami potwierdzającymi fakt zatrudnienia i wysokość osiąganego dochodu, usiłowała wyłudzić kredyt na zakup towarów o wartości 1399 złotych, jednak zamierzonego celu swojego działania nie osiągnęła z uwagi na ujawnienie fałszerstwa dokumentów
  tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kkStefański Leszek

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze na podstawie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Stefański Leszek
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Marian
Imię i nazwisko panieńskie matki: Helena
Data i miejsce urodzenia: 01 marca 1961 r. w Sosnowcu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Sosnowiec ul. Wysoka 12a/147
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W okresie od 4 lipca 2003 roku do 10 lipca 2003 roku w Jeleniej Górze, Ozimku, Gliwicach, Częstochowie, Zdzieszowicach i Zabrzu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posługując się podrobionym dokumentem tożsamości innej osoby, a także podrobionymi dokumentami potwierdzającymi fakt prowadzenia działalności gospodarczej i osiągane z tego tytułu dochody, wyłudził w siedmiu różnych punktach handlowych uprawnionych do zawierania umów dotyczących jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej aparaty telefoniczne i usługi telefoniczne o łącznej wartości około 40 tysięcy złotych

  tj. o czyny z art. 286§1 kk i art. 297§1 kk i art. 270§1 kk i art. 275 kk w zw. z art. 11§2 kkHrycyszyn Jarosław

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze postanowieniem z dn. 22 stycznia 2015 roku na podstawie art 280§3 kpk zarządził rozpowszenienie listu gończego wobec nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Hrycyszyn Jarosław
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Tadeusz
imię i nazwisko panieńskie matki: Aleksanda bd.
Data i miejsce urodzenia: 16 grudnia 1974 r. w Opolu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Opolu, ul. Koszyka 1/30
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych


- podejrzanego:

  o to, że w Opolu i Szklarkiej Porębie w okresie od lipca 2000 roku do sierpnia 2001 roku i w okresie od lipca 2002 r. do lipca 2004 r. oraz w okresie od grudnia 2004 r. do lipca 2006 r. uporczywie uchylał się od ciążącego nad nim z mocy ustawy i wyroku sygn. akt RIIIC 749/00 Sądu rejonowego w Opolu obowiązku łożenia na utrzymanie swojej małoletniej córki przez co naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

  tj. o czyn z art. 209 § 1 kkKnysak Piotr

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim na podstawie postanowienia z dnia 7 marca 2012 roku o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Knysak Piotr
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Franciszek
Imię i nazwisko panieńskie matki: Zdzisława, zd. Golke
Data i miejsce urodzenia: 25 czerwca 1977 r. w Żąbkowicach ¦ląskich
Ostatnie miejsce zamieszkania: 59-600 Dębowy Gaj nr 10
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

 1. W okresie od stycznia do kwietnia 2011 roku w miejscowości Sobota powiatu lwóweckiego W dniu 14 stycznia 2009 roku w Piechowicach, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, wbrew przepisom ustawy wytworzył znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany,
  tj. o czyn z art. 53 ust. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

 2. W okresie od kwietnia do maja 2011 roku w miejscowości Sobota powiatu lwóweckiego, działajac wbrew przepisom ustawy oraz wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, uprawiał konopie inne niż włókniste, mogące dostarczyć zbaczną ilość środka odurzającego,
  tj. o czyn z art. 63 ust. 3 ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

 3. W okresie od stycznia do maja 2011 roku w miejscowości Sobota powiatu lwóweckiego, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonał zaboru energii elektrycznej, poprzez zasilanie pomieszczenia z pominieciem licznika pomiarowego.
  tj. o czyn z art. 278§5 kkKossar Arkadiusz, Edward

Prokurator Rejonowy w Lwówku Śląskim postanowieniem z dn. 25 listopada 2013 roku na podstawie art 280§3 kpk postanowił zarządzić dokonanie publikacji listu gończego wobec nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Kossar Arkadiusz, Edward
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Andrzej
imię i nazwisko panieńskie matki: Łucja zd. Kędra
Data i miejsce urodzenia: 11 lutego 1967 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. Powstańców Śląskich 24/9
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych


- podejrzanego o to, że:

  w dniu 2 grudnia 2006r. w Lwówku Śląskim dokonał zaboru mienia o wartości 500 zł

  tj. o czyn z art. 278 § 1 kkPatlewicz Magdalena

Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dn. 27 listopada 2014 roku na podstawie art 280§3 kpk zarządził rozpowszenienie listu gończego wobec nw. podejrzanej:


Nazwisko i imiona: Patlewicz Magdalena
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Zdzisław
imię i nazwisko panieńskie matki: Teresa zd. Dzimidowicz
Data i miejsce urodzenia: 5 sierpnia 1976 r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. Bartka Zwycięzcy 4/12
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych


- podejrzanej o:

  wyłudzanie nieleżnych świadczeń rentowych w oparciu o podrobione dokumenty o kontynuowaniu nauki.

  tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kkGrzech Wojciech

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie art. 280§1 i § 3 kpk zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Grzech Wojciech
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Roman
Imię i nazwisko panieńskie matki: Maria zd. Grelińska
Data i miejsce urodzenia: 23 kwietnia 1974 r. we Wrocławiu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Chojnów ul. Kilińskiego 31c/7
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  w okresie od 21 grudnia 2007 r. do 7 kwietnia 2008 roku w Bolesławcu, działajac w warunkach przestępstwa ciągłego, prowadząc sprzedaż hurtową towaru w imieniu innego podmiotu, dokonał przywłaszczenia pieniędzy za sprzedawany towar na kwotę łączną 22245,93 zł.

  tj. o czyn z art. 284§1 kk w zw. z art 12kkWanca Marek

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze postanowieniem z dn. 04 lipca 2008 roku na podstawie art 297§1 zarządził rozpowszenienie listu gończego wobec nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Wanca Marek
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jan
imię i nazwisko panieńskie matki: Maria zd. brak danych
Data i miejsce urodzenia: 31 marca 1978 r. w Trzebnicy
Ostatnie miejsce zamieszkania: Żmigród, ul. Rzeźnicza 11/8
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych


- podejrzanego:

  o to, że w okresie od maja do sierpnia 2009 roku działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą wyłudział od 15 osób zaliczki pod pozorem rzetelnej gotowości do montażu nowych drzwi.

  tj. o czyn z art. 286 § 1 kkRuciński Paweł

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze postanowieniem z dn. 15 grudnia 2014 roku na podstawie art 280§1 pkt 2 kpk zarządził rozpowszenienie listu gończego wobec nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Ruciński Paweł
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Piotr
imię i nazwisko panieńskie matki: Mirosława zd. Koziołek
Data i miejsce urodzenia: 18 maja 1989 r. w Kamiennej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Kamienna Góra, ul. Jeleniogórska 38/19
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych


- podejrzanego:

  o to, że w dniu 30 września 2009 roku w Kamiennej Górze dokonał przywłaszenia powierzonego mu mienia o wartości 900 zł.

  tj. o czyn z art. 284 § 2 kkBednarczyk Zbigniew

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze postanowieniem z dn. 09 stycznia 2015 roku na podstawie art 280§3 kpk zarządził rozpowszenienie listu gończego wobec nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Bednarczyk Zbigniew
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Jan
imię i nazwisko panieńskie matki: Zofia zd. Nikisz
Data i miejsce urodzenia: 19 maja 1954 r. w Lęborku
Ostatnie miejsce zamieszkania: Lębork, ul. Sienkiewicza 16/10
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych


- podejrzanego:

  o to, że w sierpniu 1977 roku w Kowarach, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, przedstawiając dokoumenty o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z wekslem in blanco wyłudził wykładzinę dywanową o wartości 83911,93 zł, za którą do dnia dzisiejszego nie uregulował zapłaty.

  tj. o czyn z art. 286 § 1 kkJabłoński Jarosław

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 01 marca 2010 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Jabłoński Jarosław
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Józef
Imię i nazwisko panieńskie matki: Alina zd. Witt
Data i miejsce urodzenia: 11 marca 1962 r. w Hrubieszowie
Ostatnie miejsce zamieszkania: Goszcz ul. Słowackiego 8/7
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  w sierpniu 2000 roku w Bolesławcu, działajac w ciągu przestępstw doprowadził przedsiębiorstwo do nienależytego rozporządzania mieniem w postaci towaru o wartości 2400 zł.

  tj. o czyn z art. 286§1 kkStecewicz Piotr

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2004 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Stecewicz Piotr Paweł
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Marian
Imię i nazwisko panieńskie matki: Lucyna zd. Dźwigaj
Data i miejsce urodzenia: 04 kwietnia 1965 r. w Hrubieszowie
Ostatnie miejsce zamieszkania: Lwówek Śląski ul. Partyzantów 3/2
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  mimo prawidłowego wezwania nie stawił się na przesłuchanie, majace na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności procesowych, a dotychczas prowadzone poszukiwania ww. okazały się nieskuteczne.

  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12kkPlewa Paweł

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 01 października 2008 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Plewa Paweł Kazimierz
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Kazimierz
Imię i nazwisko panieńskie matki: Barbara zd. Załotowicz
Data i miejsce urodzenia: 24 listopada 1974 r. w Zgorzelcu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Zgorzelec ul. Domańskiego 4/2
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: fryzjer
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W okresie od 1 września 1997 roku do 29 sierpnia 2008 roku w Zgorzelcu, będąc zobowiązany z mocy ustawy oraz wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu do systemetycznego łożenia rat alimentacyjnych na rzecz małoletniej córki uporczywie uchylał się od tego obowiązku.

  tj. o czyn z art. 209§1 kkSzatkowski Andrzej

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Szatkowski Andrzej
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Mieczysław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Eugenia zd. Lutkowska
Data i miejsce urodzenia: 02 września 1958 r. w Lubaniu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Zgorzelec ul. Wolności 3/7
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  uporczywie uchylał się od obowiązku łożenia na utrzymanie swoich dzieci.

  tj. o czyn z art. 209§1 kkKrakowiecka Rozetta zd. Kierpacz

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 25 października 2010 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Krakowiecka Rozetta
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Adam
Imię i nazwisko panieńskie matki: Teresa zd. Kunat
Data i miejsce urodzenia: 01 listopada 1967 w Kamiennej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Kamienna Góra ul. Kościuszki 50/4a
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanej o to, że:

  w dniu 11 kwietnia 2008 roku w Kamiennej Górze woj. dolnośląskie doprowadziła jeden z banków do niekorzystnego rozporzadzenia mieniem w ten sposób, że podajac nieprawdzine dane o swoim zatrudnieniu i osiąganych dochodach zawarła umowę o kartę kredytową, a nastepnie dokonała zakupów na łączną kwotę 1140,02 zł nie mjąc zamiaru spłaty kredytu.

  tj. o czyn z art. 286§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kkStanejko Zbigniew

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 5 maja 2009 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Stanejko Zbigniew
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Janusz
Imię i nazwisko panieńskie matki: Zofia zd. Czebreszczuk
Data i miejsce urodzenia: 17 marca 1972 r. w Bogatyni
Ostatnie miejsce zamieszkania: Bogatynia ul. Moniuszki 3/1
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  w sierpniu 2000 roku w zgorzelcu działajac w celu korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i możliwości spłaty zaciągnietego zobowiązania, doprowadził pracowników jednego z Banków do niekorzytnego rozporządzenia cudzym mieniem, w ten sposób, że złożył jako prawdziwe poświadczajace nieprawdę oświdczenie o zatrydnieniu i zarobkach, co było istotną okolicznością zawarcia umowy kredytowej na kwotę 3620 zł na zakup różnego sprzętu audio-video w systemie sprzedaży ratalnej.

  tj. o czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kkBoćko Józef

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 32 stycznia 2002 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Boćko Józef
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Antoni
Imię i nazwisko panieńskie matki: Maria zd. Żak
Data i miejsce urodzenia: 08 listopada 1957 w Bolesławcu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Kętrzyn ul. Władysława Jagiełły 6d
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  we wrześniu 1998 roku doprodził do niekorzytnego rozporządzenia mieniem przedsiębiorstwa z siedzibą w Kielcach

  tj. o czyn z art. 286§1 kkWrochna Daniel

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 16 lutego 2005 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Wrochna Daniel
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Kazimierz
Imię i nazwisko panieńskie matki: Renata zd. Włoch
Data i miejsce urodzenia: 10 lipca 1972 r. w Lubaniu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Bolesławiec ul. Korfantego 7/4
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  od września 2002 roku do września 2004 roku uporczywie uchylał się od ciążącego na nim obowiązku obowiązku alimentacyjnego na rzecz swojego małoletniego dziecka.

  tj. o czyn z art. 209§1 kkKłyż Dariusz

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 17 września 2010 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Kłyż Dariusz
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Stefan
Imię i nazwisko panieńskie matki: Lucyna Książek
Data i miejsce urodzenia: 19 kwietnia 1971 r. w Zamościu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Gromadka, Patoka 37
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  w dniach 20 lipca 2009 roku oraz 03 sierpnia 2009 roku prowadząc działalność gospodarczą, w celu osiągniecia korzyści majatkowej dokonał zamówienia towaru u innego przedsiebiorcy, który otrzymał i nie dokonał pozostałej do zapłaty kwoty w wysokości 23653,56 zł.

  tj. o czyn z art. 286§1 kkPasternak Ryszard

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniaj Górze na podstawie postanowienia z dn. 22 lipca 2008 roku o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:


Nazwisko i imiona: Pasternak Ryszard
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Marian
Imię i nazwisko panieńskie matki: Zuzanna
Data i miejsce urodzenia: 01 stycznia 1977 roku w Jaworze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Wądroże Wielkie nr 42, pow. jaworski
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  Będąc zobowiązany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jaworze do płacenia rat alimentacyjnych na rzecz swojego syna uporczywie uchylał się od ciążącego na nim obowiązku, czym naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

  tj. o czyn z art. 209§1 kkCzyżyk Dariusz

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu na podstawie postanowienia z dn. 26 października 2010 roku o poszukiwaniu listem gończym zarządza poszukiwania nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Czyżyk Dariusz
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Wiesław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Leokadia
Data i miejsce urodzenia: 18 września 1974 r. w Żarach
Ostatnie miejsce zamieszkania: Lubin, ul. Żurawia 11/8
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  W dniu 24 marca 2009 roku w Zebrzydowej, gm. Nowogrodziec, działając wspólnie i w porozumieniu z dmowa dotychczas nieustalonymi mężczyznami przywłaszczył 150m kwadratowych rusztowania budowlania o łącznej wartości 22500 złotych

  tj. o czyn z art. 284§2 kkKozak Krzysztof

Marcin Piekarski - Prokurator Rejonowy w Lwówku Śląskim, stosownie do swojego postanowienia z dnia 12 listopada 2015 roku wydanego na podstawie art. 279 § 1 kpk w sprawie 2Ds. 612/09 zarządza poszukiwanie listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Kozak Krzysztof
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Krzysztof
Imię i nazwisko panieńskie matki: Jadwiga Szczepanik
Data i miejsce urodzenia: 11 marca 1987 roku w Lwówku Śląskim
Ostatnie miejsce zamieszkania: 59-620 Krzewie Wlk. 28
Adres rodziców lub rodziny: jw.
Zawód: blacharz samochodowy
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o:

 1. dokonanie kradzieży z włamaniem do pomieszczeń jednego z zakładów meblarskich w Gryfowie Śląskim

  tj. o czyn z art. 279 § 1 kk,Łagódka Marcin

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze na podstawie art. 279 § 1 kpk, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 roku zarządza poszukiwania listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Łagódka Marcin Bartłomiej
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Tadeusz
Imię i nazwisko panieńskie matki: Anna zd. Buczek
Data i miejsce urodzenia: 24 sierpnia 1983 r. w Wałbrzychu
Ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Baczyńskiego 26 m. 6; 58-400 Kamienna Góra
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

- podejrzanego o to, że:

  w okresie od 29 lipca 2014 roku do 8 czerwca 2015 roku w Jeleniej Górze oraz innych miejscowościach na terenie Polski realizując z góry powzięty zamiar i działając w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i współnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami doprowadził inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie nie mniejszej niż 3 781 500 PLN, stanowiącej mienie znaczej wartości w ten sposób, iż w związku z prowadzonym przez innych ustalonych meżczyzn działalności gospodarczych za pośrednictwem innych osób zawarł umowy inwestrycyjne oraz umowy pośrednictwa i prowizji od sprzedaży strategii inwestycyjnych, w związku z którymi pobrał, celem dysponowania i obracania inwesdtowane przez pokrzywdzonych pieniądze jednocześnie wprowadzając icjh w błąd co do faktycznego przeznaczenia inwestowanych środków finansowych, które to pieniądze zgodnie z umową miały być obracane celem wykorzytywania zysków wypłacanych inwestorom, co ostatecznie nie nastąpiło, mimo iż w momencie zawierania umów miał świadomość, iż kapitał pokrzywdzonych nie będzie wykorzytywany zgodnie z zapisami umowy, czyniąc sobie z powyższego stałe źródło dochodu.

  tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 65§1 kk w zw. z art. 12 kkKuligowski Adam Jerzy

Violetta Wąsikiewicz - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, stosownie do swojego postanowienia z dnia 24 kwietnia 2017 roku wydanego na podstawie art. 279 § 1 kpk w sprawie VDs. 78/15/Sp(c) zarządza poszukiwanie listem gończym nw. podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Kuligowski Adam Jerzy
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Kazimierz
Imię i nazwisko panieńskie matki: Krystyna zd. Mikołajczyk
Data i miejsce urodzenia: 24 grudnia 1955 roku w Warszawie
Ostatnie miejsce zameldowania: 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 4/82
Ostatnie miejsce zamieszkania: 50-050 Sobótka, ul. Świdnicka 46
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Obywatelstwo: Polskie
Zawód: Matematyk
Rysopis:
wzrost: 183 cm, kolor oczu: zielone

- podejrzanego o to, że:

 1. W okresie od 30 czerwca 2004 roku do dnia 23 marca 2005 roku w Kamiennej Górze działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako prezes Anagram sp. z o.o. w Kamiennej Górze złożył w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosek o przyznanie spółce Anagram w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2004 r dla gruntów rolnych, deklarując ostatecznie grunty znajdujące się na działach położonych w woj. dolnośląskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 56,68 ha, w którym zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Anagram jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą , choć w rzeczywistości właścicielem i użytkownikiem tych działek była inna osoba i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym wprowadził w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, doprowadzając do niekorzystanego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Anagram łącznie kwoty 28 527,61złotych jako dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 11.932,84 złotych oraz uzupełniającej płatności obszarowej w kwocie 16.594,77 złotych, czym działał na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze t

  j. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk.

 2. W okresie od 15 maja 2005 roku do dnia 22 marca 2006 roku w Kamiennej Górze działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako prezes Anagram sp. z o.o. w Kamiennej Górze złożył w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosek o przyznanie spółce Anagram w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2005 r dla gruntów rolnych, deklarując ostatecznie grunty znajdujące się na działach położonych w woj. dolnośląskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 56,94 ha, w którym zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Anagram jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą, choć w rzeczywistości właścicielem i użytkownikiem tych działek była inna osoba i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym wprowadził w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Anagram łącznie kwoty 28 888, 51 złotych jako dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 12.811,50 złotych oraz uzupełniającej płatności obszarowej w kwocie 16.077,01 złotych, czym działał na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze.

  tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk

 3. W okresie od 17 maja 2006 roku do dnia 30 stycznia 2007 roku w Kamiennej Górze działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako prezes Anagram sp. z o.o. w Kamiennej Górze złożył w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosek o przyznanie spółce Anagram w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2006 r dla gruntów rolnych, deklarując ostatecznie grunty znajdujące się na działach położonych w woj. dolnośląskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 56,68 ha, w którym zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Anagram jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą, choć w rzeczywistości właścicielem i użytkownikiem tych działek była inna osoba i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym wprowadził w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR , doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Anagram łącznej kwoty 33 425,90 złotych jako dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 15.659,55 złotych oraz uzupełniającej płatności obszarowej w kwocie 17.766,35 złotych, czym działał na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze.

  tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk

 4. W okresie od 21 maja 2007 roku do dnia 1 kwietnia 2008 roku w Kamiennej Górze działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako prezes Anagram sp. z o.o. w Kamiennej Górze złożył w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosek o przyznanie spółce Anagram w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2007 rok dla gruntów rolnych, deklarując ostatecznie grunty znajdujące się na działach położonych w woj. pomorskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 329,96 ha, w którym zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Anagram jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą , choć w rzeczywistości użytkownikiem tych działek były inne osoby i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym wprowadził w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Anagram dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 52.281,01 złotych, czym działał na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze.

  tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk

 5. W dniu 21 maja 2007 roku w Kamiennej Górze działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako prezes Anagram sp. z o.o. w Kamiennej Górze złożył w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosek o przyznanie spółce Anagram w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2007 r dla gruntów rolnych, deklarując ostatecznie grunty znajdujące się na działach położonych w woj. pomorskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 60,25 ha, w którym zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Anagram jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą, choć w rzeczywistości użytkownikiem tych działek były inne osoby i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym usiłował wprowadzić w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR i doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Anagram dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 18.167,79 złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wykryte nieprawidłowości podczas przeprowadzonej przez pracowników Agencji kontroli krzyżowej, czym działał na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze.

  tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk

 6. W okresie od 18 maja 2009 roku do 11 marca 2010 roku w Kamiennej Górze działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Markiem Figlem, jako prezes Anagram sp. z o.o. w Kamiennej Górze złożył za pośrednictwem pełnomocnika spółki Marka Figla w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosek o przyznanie spółce Anagram w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2009 r dla gruntów rolnych, a następnie korekty do złożonego wniosku deklarując ostatecznie grunty znajdujące się na działach położonych w woj. pomorskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 473,74 ha, w którym zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Anagram jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą, choć w rzeczywistości użytkownikiem tych działek były inne osoby i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym usiłował wprowadzić w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR i doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Anagram dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 240 176,70 złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wykryte nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli i wydaną decyzję o odmowie przyznania płatności, czym działał na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze.

  tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk

 7. W okresie od dnia 16 maja 2007 roku do dnia 22 lipca 2008 roku w Kamiennej Górze działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pomógł Markowi Figlowi w złożeniu nieprawdziwego oświadczenia w ARiMR w Kamiennej Górze oraz wyłudzeniu kwoty 55.200,79 złotych w ten sposób, że poinformował go o sposobie zarejestrowania spółki Silesia Branch sp. z o.o. w Kamiennej Górze, a następnie złożenia w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosku o przyznanie spółce Silesia Branch w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2007 r dla gruntów rolnych, wskazując Markowi Figlowi numery i miejsce działek położonych w woj. pomorskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 391,59 ha, wiedząc o tym, że Marek Figiel zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Silesia Branch jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą, choć w rzeczywistości użytkownikami tych działek były inne osoby i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym Marek Figiel wprowadził w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Silesia Branch dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 55.200,79 złotych.

  tj. o czyn z art. 18§3 kk w zw. z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk

 8. W okresie od 14 maja 2009 roku do 22 lutego 2010 roku w Kamiennej Górze działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomógł Markowi Figlowi w złożeniu nieprawdziwego oświadczenia w ARiMR w Kamiennej Górze oraz usiłowaniu wyłudzenia przez niego kwoty 181.057,77 złotych w ten sposób, że udzielił mu informacji o sposobie zarejestrowania spółki Silesia Branch sp. z o.o. w Kamiennej Górze, a następnie złożenia w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, wniosku o przyznanie spółce Silesia Branch w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, płatności za rok 2009 r dla gruntów rolnych, wskazując Markowi Figlowi numery i miejsce działek położonych w woj. pomorskim (szczegółowo wymienionych w postanowieniu o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów) o łącznej powierzchni użytkowej 357,17 ha, wiedząc o tym, że Marek Figiel zawarł nieprawdziwe pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania płatności bezpośrednich, wskazując że spółka Silesia Branch jest użytkownikiem tych działek i prowadzi na nich działalność rolniczą, choć w rzeczywistości użytkownikami tych działek były inne osoby i spółka nie prowadziła na nich żadnej działalności, czym Marek Figiel usiłował wprowadzić w błąd Kierownika Biura Powiatowego ARiMR i doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyznania spółce Silesia Branch dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej w kwocie 181.057,77 złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wykryte nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli i wydaną decyzję o odmowie przyznania płatności.

  tj. o czyn z art. 18§3 kk w zw. z art. 297§1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk

Poszukiwania Międzynarodowe
Europejski Nakaz AresztowaniaLipski Mariusz

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze na wniosek Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze o wdrożenie poszukiwań międzynarodowych na mocy postawnowienia z dnia 30 listopada 2007r. wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec:

Nazwisko i imiona: Lipski Mariusz
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Roman
Imię i nazwisko panieńskie matki: Danuta zd. Filuś
Data i miejsce urodzenia: 12 październik 1971r. w Jeleniej Górze
Ostatnie miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. Bogusławskiego 1/2
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

podejrzanego o to, że:

  w okresie od początku 1998 roku do maja 2003r. w Jeleniej Górze znęcał się fizycznie i psychicznie nad małoletnimi dziećmi, a u jednej z pokrzywdzonych spowodował obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów jej ciała na okres poniżej 7 dni, przy czym czynu tego dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.

  tj o czyn z art. 207§1 KK i 157§2 KK w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 11§2 KKGardjas Jarosław

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze na wniosek Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze o wdrożenie poszukiwań międzynarodowych na mocy postanowienia z dn. 21 lutego 2005 roku wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec:

Nazwisko i imiona: Gardjas Jarosław
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Zdzisław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Barbara zd. Sieradzka
Data i miejsce urodzenia: 31 sierpnia 1974
Ostatnie miejsce zamieszkania: Pilchowice 110/1 gm. Wleń
Adres rodziców lub rodziny: Pilchowice gm. Wleń
Zawód: brak danych
Rysopis: wzrost: 184 cm, kolor włosów: szatyn, oczy: piwne

podejrzanego o dokonanie:

 1. w okresie od 6 kwietnia 1999 roku do lutego 2001r. pięćdziesięciu trzech oszustw polgających na wyłudzeniu pieniędzy na szkodę banków przy uzyciu karty bankomatowej mimo braku środków na rachunku, a nadto wyłudził pieniądze na szkodę banków i osób fizycznych przez fałszowanie dokumentów i przywłaszczenie pieniędzy za przekazane mu do sprzedaży w prowadzonym przez niego komisie samochodowym pojazdy,

 2. sfałszowanie podpisu na wekslu,

 3. zbycie mienia zagrożonego zajęciem przez wierzycieli,

 4. wyłudzenie kredytu na szkodę banku na łączną kwotę około 500 000 złotych.

tj. czynów z art.286§1 kk, art.270§1 kk, art.279§1 kk, art.310§1 kk oraz z art. art.300§1 kkZabłocki Rafał

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze na wniosek Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze o wdrożenie poszukiwań międzynarodowych na mocy postawnowienia z dnia 2 listopada 2004r. wydał Europejski Nakaz Aresztowania (III Kop 15/04) wobec podejrzanego:

Nazwisko i imiona: Zabłocki Rafał
Pseudonim: --------
Imię ojca: Bogdan
Imię i nazwisko panieńskie matki: Jadwiga zd. Guź
Data i miejsce urodzenia: 4 maja 1973 r. w Inowrocławiu
Ostatnie miejsce zamieszkania: Czołowo 21 powiat Radziejów, woj. kujawsko - pomorskie i Kowary ul. 1 - go Maja 22
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: technik - mechanik.
Rysopis: wzrost: 181 cm; mocna budowa ciała; włosy koloru brązowego - ciemny blond

Wymieniony może posługiwać się dokumentami na nazwiska: Sławomir Ryszard Marczewski, Rafał Wieczorek, Robert Drwal.

podejrzany o to, że:

 1. W dniu 5 sierpnia 2003r w Jeleniej Górze działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Robreta S. oddał do niego z dwóch egzemplarzy broni palnej kilka strzałów, w tym w okolice klatki piersiowej, w wyniku czego pokrzywdzony doznał ran postrzałowych skutkujących jego zgonem,

  tj. o czyn z art.148 §2 pkt 4 kk

 2. W dniu 5 sierpnia 2003r. w Lubawce nielegalnie wbrew obowiązującym przepisom na podstawie podrobionego paszportu przekroczył granicę państwową Rzeczpospolitej Polskiej w kierunku do Republiki Czeskiej

  tj. o czyn z art. 264§1kk i z art.270§1kk w zw. z art.11§2kk

 3. W dniach 6-9 sierpnia 2003r. na terenie Francji groził ustalonemu pokrzywdzonemu pozbawieniem życia jego i osób mu najbliższych, a groźby te z uwagi na okoliczności ich wypowiadania wzbudzały u osoby do której były kierowane uzasadnioną obawę , iż zostaną spełnione

  tj. o czyn z art. 190§1 kkKurowski Grzegorz

W dniu 13 stycznia 2011 roku Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze wydał w sprawie VI Ds. 2/09 postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym. W dniu 14 lutego 2012 roku na wniosek prokuratora, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze postanowieniem o sygnaturze III Kop 6/12, wydał wobec tego podejrzanego europejski nakaz aresztowania.:

Nazwisko i imiona: Kurowski Grzegorz
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Marek
imię i nazwisko panieńskie matki: Maria, bd.
Data i miejsce urodzenia: 16 kwietnia 1980 r., Kowary
Ostatnie miejsce zamieszkania: Kowary ul. Waryńskiego 8/1
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

podejrzanego o to że:

 1. w okresie pomiędzy 1 grudnia 2006 roku a 31 grudnia 2008 roku w Kowarach, Jeleniej Górze i innych miejscowościach województwa dolnośląskiego działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w celu zatajenia prowadzenia przez nich działalności na własny rachunek umożliwił im wspólne prowadzenie działalności pod swoim nazwiskiem, w której uchylał się od opodatkowania nie ujawniając właściwym organom przedmiotu oraz podstawy opodatkowania, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoskarbowej dużej wartości w łącznej kwocie 961.336 złotych.

  tj. o czyn z art.54§1 kks i art. 55§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1 kks

 2. w okresie pomiędzy 1 grudnia 2006 roku a 31 grudnia 2008 roku w Kowarach, Jeleniej Górze i innych miejscowościach województwa dolnośląskiego, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w celu użycia za autentyczne dokumentów w postaci umowy kupna - sprzedaży 81 samochodów osobowych sprowadzonych z Niemiec w ramach nabyć wewnątrzwspólnotowych, dokonał ich podrobienia wpisując fikcyjne dane osób sprzedających i składając za nie podpisy, po czym dokumentów tych używał jako autentycznych.

  tj. o czyn z art.270§1 kk w zw. z art. 12 kkMizioł Piotr

Na wniosek Prokuratora rejonowego w Lubaniu Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze postanowieniem o sygnaturze III Kop 18/09 w dniu 17 lutego 2009 roku, wydał wobec tego podejrzanego europejski nakaz aresztowania.:

Nazwisko i imiona: Mizioł Piotr
Pseudonim: brak danych
Imię ojca: Stanisław
imię i nazwisko panieńskie matki: Anna, zd. Kocur.
Data i miejsce urodzenia: 29 sierpnia 1976 r. Leśna
Ostatnie miejsce zamieszkania: Gryfów ¦ląski ul. Źródlana nr 13/1
Adres rodziców lub rodziny: brak danych
Zawód: brak danych
Rysopis: brak danych

podejrzanego o to że:

  w okresie od grudnia 2003 roku do grudnia 2004 roku oraz od siernia 2005 do kwietnia 2008 roku w miejscowości Leśna, uporczywie uchylal się od obowiązku łożenia na rzecz osób najbliższych, narażając się tym samym na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życziowych,

  tj. o czyn z art.209§1 kk


Aktualności

Z dnia: 19-05-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 14/2017 dotyczący śmierci Magdaleny Ż. na terenie Egiptu, której to zwłoki w dniu wczorajszym zostały sprowadzone do Polski, a w dniu dzisiejszym ponownie poddane zostały oględzinom i ich otwarciu.


Z dnia: 16-05-2017
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy Komunikat o wynikach konkursu nr PO IV WOS 1111.2.2017 na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.


Z dnia: 15-05-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2017 dotyczący zaproszenia przedstawicieli mediów i prasy na konferencje prasową poświęconą śledztwu prowadzonemu w sprawie śmierci Magdaleny Ż. na terenie Egiptu.


Z dnia: 09-05-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2017 dotyczący wniosku prokuratora o międzynarodową pomoc prawną w sprawie zaistniałego na terenie Arabskiej Republiki Egiptu zabójstwa 27-letniej mieszkanki Bogatyni, Magdaleny Ż.


Z dnia: 04-05-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2017 dotyczący zaistniałego w dniu 30 kwietnia 2017r. w Hurghadzie, na terenie Arabskiej Republiki Egiptu zabójstwa 27-letniej mieszkanki Bogatyni, Magdaleny Ż.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 36215 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504