Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Sygnatura: PO IV 261.6.2017 z dnia 27-02-2017

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków / partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Przedmiotem zamówienia jest: "Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.51.10.00-5 (Usługi ubezpieczeń na życie)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – "Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia"

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od 1-szego dnia pierwszego miesiąca odpowiedzialności, a kończył się z końcem ostatniego dnia 24-go miesiąca.


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze
- Odpowiedzialny za wpis:Alicja Oblicka
- Wprowadzający informację:Jarosław Pawlaczek
- Data ukazania:27-02-2017
- Data ostatniej aktualizacji:12-05-2017
- Aktualizujący informację:Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

Ogłoszenie o zamówieniu - Sygnatura: PO IV 261.1.2017 z dnia 09-02-2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zamieszczamy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na rok 2017


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze
- Odpowiedzialny za wpis:Alicja Oblicka
- Wprowadzający informację:Jarosław Pawlaczek
- Data ukazania:09-02-2017

___________________________________________________________**      **      **

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com

Aktualności

Z dnia: 21-07-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 22/2017 w sprawie byłego radcy prawnego i byłego Prezesa Bankowego Towarzystwa Finansowego prawomocnie skazanych za oszustwo sądowe.


Z dnia: 17-07-2017
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy protokół z posiedzenia komisji Konkursowej z III etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.4.2017 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.


Z dnia: 04-07-2017
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy protokół z posiedzenia komisji Konkursowej z II etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.4.2017 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.


Z dnia: 04-07-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 21/2017 w sprawie wyroku przeciwko Markowi L. oskarżonemu o czyny z art. 148 § 2 pkt 1 kk i inne.


Z dnia: 30-06-2017
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy protokół z posiedzenia komisji Konkursowej z I etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.4.2017 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 43841 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504