Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Sygnatura: PO III 27.5.2016 z dnia 11-01-2017

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków / partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Przedmiotem zamówienia jest "Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków / partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia" ...


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
- Odpowiedzialny za wpis:Łukasz Ładomirski
- Wprowadzający informację:Jarosław Pawlaczek
- Data ukazania:11-01-2017
- Data ostatniej aktualizacji:12-01-2017
- Aktualizujący informację:Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

Ogłoszenie o zamówieniu - Sygnatura: PO III 27.6.2016 z dnia 09-01-2017

Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31 wraz z terenem przyległym

Predmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31 oraz terenu wokół budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca

Wykonawca wykonuje usługi porządkowe przy uzyciu własnego sprzętu oraz środków czystości, codzinnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 15:30 - 21:00 ...


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
- Odpowiedzialny za wpis:Łukasz Ładomirski
- Wprowadzający informację:Jarosław Pawlaczek
- Data ukazania:09-01-2017
- Data ostatniej aktualizacji:18-01-2017
- Aktualizujący informację:Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

Ogłoszenie o zamówieniu - Sygnatura: PO IV 230.415.2016 z dnia 19-12-2016

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz jednostkach jej podległych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9 i jednostkach jej podległych zgodnie z przepisami ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.20 16.1870) - w szczególności z Działem VI ustawy : Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.D.2015.1480)

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze
- Odpowiedzialny za wpis:Alicja Oblicka
- Wprowadzający informację:Jarosław Pawlaczek
- Data ukazania:19-12-2016
- Data ostatniej aktualizacji:19-01-2017
- Aktualizujący informację:Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com

Aktualności

Z dnia: 03-01-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 1/2017 dot. zaistniałego w dniu 31 grudnia 2016 roku wypadku drogowego, w wyniku którego z powodów nadmiernej prędkości i nietrzeźwości kierującego 27-letniego obywatela Ukrainy śmierć poniosły 2 młodociane.


Z dnia: 22-12-2016
Opublikowaliśmy protokół z otwarcia ofert, oceny spełniania warunków przez Wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz jednostkach jej podległych.


Z dnia: 22-12-2016
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 39/2016 dot. skierowania do Sądu aktu oskarżenia p-ko rodzicom kilkumiesięcznego Milana W., którym zarzucono narażenie jego na bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, a w konsekwencji jego zgon.


Z dnia: 21-12-2016
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 38/2016 dot. wszczęcia postępowania w sprawie czynnej napaści na Panią Minister Edukacji Narodowej oraz towarzyszące jej osoby, a także funkcjonariuszy policji zabezpieczających jej wizytę w Jeleniej Górze.


Z dnia: 20-12-2016
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 37/2016 dot. wyroku w sprawie Adama Dz., któremu zarzucono składowanie w Siedlęcinie odpadów co mogło spowodować zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym oraz stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 2291 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504