Archiwum zamówień publicznych

Informacje o zamówieniach publicznych z roku 2012

    Sygnatura: ZP VIIG234/217/12 z dnia 03-12-2012

Sprzątanie pomieszczeń w Prokuraturze Okregowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 130000 tys. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. - Nr 113, poz. 759 z póĽniejszymi zmianami ), a w szczególności na podstawie art. 39-46 wyżej wskazanej ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamówienie będzie realizowane przez okres 33 miesięcy od 01.02.2013 r. do 31.10.2015 r.


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

03-12-2012

- Data aktualizacji:

04-01-2012

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: VIIG 234/207/12 z dnia 20-11-2012

Sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące budynki prokuratury stanowiące punkty odbioru energii:
a) Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9
b) Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, ul. Matejki 17
c) Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, ul. Chrobrego 5
d) Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 1
e) Prokuratura Rejonowa w Lubaniu, ul. Armii Krajowej 31
f) Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim, ul. Obrońców Pokoju 1
g) Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu, ul. Poniatowskiego 2
h) Pokoje Gościnne w Borowicach, ul. Głowackiego 1
i) Pokoje Gościnne w Jeleniej Górze , al. Wojska Polskiego 75 m.27


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

20-11-2012

- Data aktualizacji:

14-12-2012

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: VIIG234/160/12 z dnia 01-10-2012

Sprzątanie pomieszczeń w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń prokuratur okręgu jeleniogórskiego w układzie zadaniowym: tj.:
Zadanie nr 1 - Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze przy ul. Wojska Polskiego 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ,
Zadanie nr 2 - Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim przy ul. Obrońców Pokoju 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na wykonanie Zadania nr 1 lub Zadania nr 2.

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

01-10-2012

- Data aktualizacji:

25-10-2012

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: VIIG 234/114/12 z dnia 26-06-2012

Całodobowe świadczenie czynnej usługi fizycznej ochrony budynku wraz z mieniem w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie czynnej usługi fizycznej ochrony budynku wraz z mieniem - dotyczy budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ulicy Muzealnej 9 oraz budynku Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ul. Matejki 17, w zakresie wskazanym w punkcie IV.B.38 pdpkt ( 1 - 5 ). Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa budynku znajdującego się w Jeleniej Górze przy ulicy Muzealnej 9 , działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz ze zdarzeń losowych oraz na ograniczeniu dostępu osób nieuprawnionych na teren chroniony ...

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

26-06-2012

- Data aktualizacji:

31-07-2012

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: ZP VIIG234/26/12 z dnia 15-02-2012

Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok

Przedmiotem zamówienia jest Przewóz i przechowywanie zwłok wg szczegółowego zakresu czynności zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ - wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

15-02-2012

- Data aktualizacji:

16-03-2012

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

Archiwalne informacje o zamówieniach publicznych z roku:

   2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014  

   2015     2016     2017     2018  


___________________________________________________________
Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com

Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7479 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu