Archiwum zamówień publicznych

Informacje o zamówieniach publicznych z roku 2014

    Sygnatura: VIIG 234/85/14 z dnia 27-08-2014

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok

Przedmiotem zamówienia jest przewóz i przechowywanie zwłok wg szczegółowego zakresu czynności zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
  1. wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu

Zamówienie obejmuje świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż z dniem 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

27-08-2014

- Data aktualizacji:

17-09-2014

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: VIIG 234/77/14 z dnia 31-07-2014

Sprzątanie Budynku Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 5

Przedmiotem zamówienia jest Sprzątanie budynku Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, szczegółowy zakres prac porządkowych według załącznika nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do sprzątania budynku w dniu 01 września 2014 roku. Czas obowiązywania umowy do 31.08.2017 r.

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

01-08-2014

- Data aktualizacji:

22-08-2014

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: VIIG 234/76/14 z dnia 30-07-2014

Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok

Przedmiotem zamówienia jest przewóz i przechowywanie zwłok wg szczegółowego zakresu czynności zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, w układzie zadaniowym:

Zadanie nr 1 - wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
Zadanie nr 2 - wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

30-07-2014

- Data aktualizacji:

29-08-2014

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: VIIG 234/35/14 z dnia 08-04-2014

Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu ul. Poniatowskiego 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o warto?ci szacunkowej poniżej 134 tyś. euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a w szczególności na podstawie art. 39-46 wy?ej wskazanej ustawy, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 907 z późniejszymi zmianami).

1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu ul. Poniatowskiego 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

08-04-2014

- Data aktualizacji:

12-05-2014

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: VIIG 234/01/14 z dnia 08-01-2014

Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie Pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Janusz Koliszko

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

08-01-2014

- Data aktualizacji:

30-01-2014

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

Archiwalne informacje o zamówieniach publicznych z roku:

   2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014  

   2015     2016     2017     2018  


___________________________________________________________
Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com

Aktualności

Z dnia: 22-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 13/2018 w sprawie zatrzymania i zarzutów dla sprawcy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za wystawienie nierzetelnego zaświadczenia lekarskiego.


Z dnia: 19-02-2018
Opublikowaliśmy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z III-go etapu konkursu nr PO IV WOS 1111.1.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu.


Z dnia: 16-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 12/2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Z dnia: 15-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 11/2018 dotyczący śledztwa w sprawie wypadku samochodowego, do którego przyczynił się nietrzeźwy kierowca, w którym to dwóch pokrzywdzonych odniosło obrażenia, w tym jedna osoba została ciężko rannana.


Z dnia: 13-02-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 10/2018 dotyczący sprostowania do artykułu zatytułowanego "Wojna o dziecko", który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich Nr 4 z dnia 23 stycznia 2018 roku.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 7479 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu