Archiwum zamówień publicznych

Informacje o zamówieniach publicznych z roku 2017

    Sygnatura: PO VII WB 230.99.2017 z dnia 09-10-2017

Dostawa drukarek formatu A3 i A4

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych - drukarki Kyocera P3060DN wraz oryginalnym tonerem TK3190 oraz drukarki Kyocera P4040DN wraz oryginalnym podajnikiem PF4100, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznym i prawnych zwanych dalej sprzętem komputerowy, opisanych w zapytaniu ofertowym zamawiającego z dn. 09 października 2017 r.


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Krzysztof Świątek

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

13-10-2017

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: PO VII WB 230.82(2).2017 z dnia 03-08-2017

Przewóz i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu (Zadanie nr 5)

Przedmiotem zamówienia jest przewóz i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu (Zadanie nr 5) wg szczegółowego zakresu czynności stanowiącego Załącznik 1a do Formularza oferty.

Szacunkowa ilość przewozów i przechowywania zwłok zleconych w postępowaniach prokuratorskich na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze wynosi 80 rocznie, a w okresie objętym zamówieniem 160.

Zamówienie obejmuje świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż z dniem 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Alicja Oblicka

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

03-08-2017

- Data aktualizacji:

21-08-2017

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: PO VII WB 230.82(1).2017 z dnia 03-08-2017

Przewóz i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (Zadanie nr 4)

Przedmiotem zamówienia jest przewóz i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze (Zadanie nr 4) wg szczegółowego zakresu czynności stanowiącego Załącznik 1a do Formularza oferty.

Szacunkowa ilość przewozów i przechowywania zwłok zleconych w postępowaniach prokuratorskich na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze wynosi 125 rocznie, a w okresie objętym zamówieniem 250.

Zamówienie obejmuje świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż z dniem 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Alicja Oblicka

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

03-08-2017

- Data aktualizacji:

31-08-2017

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: PO IV 261.6.2017 z dnia 27-02-2017

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków / partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Przedmiotem zamówienia jest: "Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.51.10.00-5 (Usługi ubezpieczeń na życie)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – "Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia"

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od 1-szego dnia pierwszego miesiąca odpowiedzialności, a kończył się z końcem ostatniego dnia 24-go miesiąca.


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniaj Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Alicja Oblicka

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

27-02-2017

- Data aktualizacji:

12-05-2017

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: PO III 27.5.2016 z dnia 11-01-2017

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków / partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Przedmiotem zamówienia jest "Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Pracowników Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych jednostek oraz ich współmałżonków / partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia" ...


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Łukasz Ładomirski

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

11-01-2017

- Data aktualizacji:

13-02-2017

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

    Sygnatura: PO III 27.6.2016 z dnia 09-01-2017

Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31 wraz z terenem przyległym

Predmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31 oraz terenu wokół budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca

Wykonawca wykonuje usługi porządkowe przy uzyciu własnego sprzętu oraz środków czystości, codzinnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 15:30 - 21:00 ...


Załączone dokumenty:

___________________________________________________________

- Udostępniający informację:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

- Odpowiedzialny za wpis:

Łukasz Ładomirski

- Wprowadzający informację:

Jarosław Pawlaczek

- Data ukazania:

09-01-2017

- Data aktualizacji:

26-01-2017

- Aktualizujący informację:

Jarosław Pawlaczek

___________________________________________________________**      **      **

Archiwalne informacje o zamówieniach publicznych z roku:

   2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014  

   2015     2016     2017     2018  


___________________________________________________________
Przeglądarka Adobe Acrobat Reader do pobrania
ze strony www.adobe.com

Aktualności

Z dnia: 22-03-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 17/2018 w sprawie śledztwa w sprawie nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji finansowanych w Gminie Bogatynia


Z dnia: 22-03-2018
Opublikowaliśmy Komunikat o wynikach konkursu w konkursie nr PO IV WOS 1111.2.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia i administrowania nieruchomościami.


Z dnia: 20-03-2018
Opublikowaliśmy protokół z I-wszego etapu posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie PO IV WOS 1111.3.2018 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu


Z dnia: 20-03-2018
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 16/2018 w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sprawczyni, podejrzanej o dokonanie kradzieży z włamaniem do Kościoła w Szklarskiej Porębie.


Z dnia: 19-03-2018
Opublikowaliśmy zapytanie ofertowe nr PO VII WB 230.18.2018 dot. świadczenia usług przewozu i przechowywanie zwłok na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 11172 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2018 r.

W roku 2017 odwiedzono nas
65 320 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504
Konto dochodów Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze
34 1010 1674 0034 6322 3100 0000 NBP o/o we Wrocławiu