Prokuratura Rejonowa
w Zgorzelcu

ul. Poniatowskiego 2
59 - 900 Zgorzelec

tel. (75) 64 94 900
fax. (75) 64 94 904
e-mail: zgorzelec@jgora.po.gov.pl  *

Godziny urzędowania: w dni powszednie od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu
Artur Barcella
zakres kompetencji (.pdf)

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Zgorzelcu
Piotr Pietrykiewicz
zakres kompetencji (.pdf)

Dział Śledztw Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu
Sekretariat Prokuratora Rejonowego
tel. (75) 64 94 916       fax. (75) 64 94 917

W Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelecu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 9.00 do 15.00 - osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.

W Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 15.30 do 16.30.


Obszar działania według właściwości miejscowej.
Miasto Zawidów
Miasto Zgorzelec
Gmina Bogatynia
Gmina Pieńsk
Gmina Sulików
Gmina Węgliniec
Gmina Zgorzelec**      **      **

* )   Uprzejmie informujemy, że skrzynki poczty elektronicznej nie mogą służyć do przesyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa albo innych pism procesowych wymagających własnoręcznego podpisu.
Nadesłane w taki sposób pisma wymagają uzupełnienia braków, co wiąże się z koniecznością wezwania autora do siedziby prokuratury, zbędnie podnosi koszty postępowania oraz opóźnia czas reakcji na zawiadomienie.


Aktualności

Z dnia: 03-01-2017
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 1/2017 dot. zaistniałego w dniu 31 grudnia 2016 roku wypadku drogowego, w wyniku którego z powodów nadmiernej prędkości i nietrzeźwości kierującego 27-letniego obywatela Ukrainy śmierć poniosły 2 młodociane.


Z dnia: 22-12-2016
Opublikowaliśmy protokół z otwarcia ofert, oceny spełniania warunków przez Wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz jednostkach jej podległych.


Z dnia: 22-12-2016
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 39/2016 dot. skierowania do Sądu aktu oskarżenia p-ko rodzicom kilkumiesięcznego Milana W., którym zarzucono narażenie jego na bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, a w konsekwencji jego zgon.


Z dnia: 21-12-2016
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 38/2016 dot. wszczęcia postępowania w sprawie czynnej napaści na Panią Minister Edukacji Narodowej oraz towarzyszące jej osoby, a także funkcjonariuszy policji zabezpieczających jej wizytę w Jeleniej Górze.


Z dnia: 20-12-2016
Opublikowaliśmy komunikat prasowy nr 37/2016 dot. wyroku w sprawie Adama Dz., któremu zarzucono składowanie w Siedlęcinie odpadów co mogło spowodować zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym oraz stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu sądowo-admnistracyjnym

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków


Jesteś 2128 gościem
na tej stronie od 1 stycznia 2017 r.

W roku 2016 odwiedzono nas
55 975 razy.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna 9,              58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 642-84-00          fax: 75 642-84-34
NIP: 611-12-54-155       REGON: 000569504