1 Wydział Śledczy - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Naczelnik: prokurator Piotr WieczorkowskiSekretariat:

 tel. 75 6428 446

fax: 75 6428 451

  wydzial.sledztw@jgora.po.gov.plDo zadań 1 Wydziału Śledczego należą następujące zadania:  

  1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
  2. Prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
  3. Udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt. 1 – 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym, z wyjątkiem postępowań przed sądem penitencjarnym;
  4. Wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 2;
  5. Sporządzanie kasacji  i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 2;
  6. Porządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 par. 1a k.p.k. od orzeczeń sądów w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 2;
  7. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o poważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
  8. Obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
  9. Sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie przedłużania na dalszy czas oznaczony okresu śledztwa zgodnie z art. 310§2 k.p.k.;

Rejestr zmian dla: 1 Wydział Śledczy

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-18
Publikacja w dniu:
2021-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt