2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Naczelnik: prokurator Michał KorczyckiSekretariat:

 tel. 75 6428 450

 fax: 75 6428 451

wydzial.sledztw@jgora.po.gov.plDo zadań 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej należą następujące zadania:

  1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, inne niż wymienione w §28 pkt 2 Regulaminu, tj. za wyjątkiem spraw względem mienia wielkiej wartości, o których mowa w art. 115§6 k.k.;
  2. Prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanej technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w §28 pkt 3 Regulaminu (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.
  3. Prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
  4. Udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 – 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym, z wyjątkiem postępowań przed sądem penitencjarnym;
  5. Wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 3;
  6. Sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 3;
  7. Sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 par. 1a k.p.k. od orzeczeń sądów w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 3;
  8. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo – skarbowych;
  9. Obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale
  10. Sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie przedłużania na dalszy czas oznaczony okresu śledztwa zgodnie z art. 310§2 k.p.k.;

Rejestr zmian dla: 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-18
Publikacja w dniu:
2021-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt