4 Wydział Organizacyjno–Sądowy - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Naczelnik: prokurator Monika OlbaSekretariat:

 tel. 75 6470 569

 fax: 75 6470 568

wydzial.organizacyjny@jgora.po.gov.plDo zadań 4 Wydziału Organizacyjno – Sądowego należą następujące zadania:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz innych, przydzielonych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej, jak również udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym;
 2. Organizacja pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 3. Kadry i szkolenia;
 4. Sprawozdawczość i statystyka;
 5. Skargi i wnioski;
 6. Działalność rzecznika prasowego;
 7. Udostępnianie informacji publicznej;
 8. Nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 9. Koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 10. Przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 11. Przeprowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 12. Dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia wykonywania czynności prokuratorskich;
 13. Dokonywania ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 14. Rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową oraz przekazywanie podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w §116 ust. 1 Regulaminu;
 15. Sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, a nadto w zakresie przedłużania na dalszy czas oznaczony okresu śledztwa zgodnie z art. 310§2 k.p.k., za wyjątkiem spraw objętych zwierzchnim nadzorem służbowym prokuratury okręgowej;
 16. Podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego (art.327§2 k.p.k.);
 17. Prowadzenie badań aktowych w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych (§256 ust.2 Regulaminu); wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;
 18. Wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;
 19. Obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych;
 20. Prokurator Okręgowy wyznaczy odrębnym zarządzeniem koordynatora do spraw błędów medycznych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej jednostkach;

Rejestr zmian dla: 4 Wydział Organizacyjno–Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-10
Publikacja w dniu:
2022-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-18
Publikacja w dniu:
2021-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt