Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Kierownik: prokurator Krzysztof Świątek


Sekretariat:

 tel.: 75 6428 428

 fax: 75 6428 427

dzial.informatyzacji@jgora.po.gov.pl


Do zadań Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz w 4 Wydziale Organizacyjno-Sądowym należą następujące zadania:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanej technologii i systemów informatycznych, (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k., innych niż wymienione w §28 pkt 2 Regulaminu;
 2. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach przydzielonych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej;
 3. Udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym;
 4. Koordynowanie przez Kierownika Działu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej oraz przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o których mowa w pkt. 1 (cyberprzestępczość);
 5. Opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 6. Koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 7. Zapewnianie obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 8. Opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 9. Współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 10. Opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
 11. Wykonywania analizy kryminalnej;
 12. Administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 13. Administrowania stroną internetową i intranetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
 14. Administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;
 15. Obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 16. Obsługi wideokonferencji;
 17. Prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 18. Wykonywania innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur;

Rejestr zmian dla: Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-18
Publikacja w dniu:
2021-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt