Dział Sądowy - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Kierownik: prokurator Aneta Kawka


Sekretariat:

 tel.: 75 6428 410

 fax.: 75 6470 545 

  sadowy@jgora.po.gov.pl


Do zadań Działu Sądowego w 4 Wydziale Organizacyjno-Sądowym należą następujące zadania:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach przydzielonych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 2. Udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie §328 ust.3 Regulaminu;
 3. Udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym oraz w postępowaniu o ułaskawienie;
 4. Udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz w sprawach o odszkodowanie w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1583);
 5. Wytaczanie powództw, składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, w których podjęcie tych działań uzasadniają wyniki postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej;
 6. Udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 7. Inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach, jeżeli podjęcie tych działań uzasadniają wyniki postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej;
 8. Nadzór nad udziałem prokuratorów i asesorów podległych prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
 9. Kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego oraz pozakarnej działalności podległych prokuratur rejonowych;
 10. Analiza orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe prokuratury rejonowe;
 11. Sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowo – administracyjnych;
 12. Inicjowanie kontroli zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń porządkowych wojewody;

Rejestr zmian dla: Dział Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-23
Publikacja w dniu:
2021-12-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-18
Publikacja w dniu:
2021-08-18
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt