Informacje dla interesantów - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2020 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 marca 2020r. zarządzono m.in., że w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania:

  • wstrzymano przyjęcia interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach podległych, a w dotychczasowych godzinach przyjęć dyżury telefoniczne pełnią kierownicy jednostek, bądź wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy;
  • ograniczono możliwość wejść do budynków prokuratury jedynie dla funkcjonariuszy policji i innych służb, osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań przygotowawczych) oraz osób posiadających indywidualną zgodę kierownika jednostki;
  • osoby, chcące wejść na teren budynków prokuratur zobowiązane są do udzielenia uprawnionemu pracownikowi ochrony informacji w ramach wywiadu epidemiologicznego oraz poddania się pomiarowi temperatury ciała w sposób bezdotykowy, a także zachowania należytych zasad higienicznych;Interesantów przyjmuje
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 10.00 do 14.00 osobiście Prokurator Okręgowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Poza godzinami urzędowania
interesantów przyjmuje się w każdy pracujący poniedziałek od godziny 15.30 do 16.30.

Interesanci w godzinach urzędowania oraz poza godzinami urzędowania przyjmowani są w kolejności ustalonej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się najpóźniej dnia poprzedniego do godziny 12.00 ze wskazaniem swoich danych osobowych oraz powodu zgłoszenia.

Biuro podawcze

Usytuowane w budynku Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, w pok. nr 100 (na wprost od wejścia).

Godziny urzędowania: 

poniedziałek - piątek 07.30 – 15.30

 tel. 75 6428 405

Biuro nie udziela porad prawnych i nie sporządza projektów pism procesowych.


Sekretariaty Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

przyjmują interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30.


Czytelnia akt

Pok. nr 515

dostępna w terminie wskazanym właściwym zarządzeniem wydanym w sprawie


Sala Wideokonferencji

Pok. nr 516

dostępna w terminie wskazanym właściwym zarządzeniem wydanym w sprawie

Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie ,w którego okręgu świadek przebywa (Art . 177 § 1a. KPK)

 

Zwrot kosztów przejazdu dla świadków i biegłych

Zwrot kosztów podróży zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora okręgowego w Jeleniej Górze nr 28/19 realizowany jest wyłacznie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy i obliczany jest na podsatwie udokumentowanych kosztów podróży komunikacją publiczną lub jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki 0,35 zł za jeden kilometr. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku biegłych i świadków prokurator prowadzący sprawę, może określić wyższą wysokość stawki za 1 km przebiegu niż ustalona, nie wyższą jednak niż wskazana rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co powinno mieć odzwierciedlenie w postanowieniu w przedmiocie kosztów.Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-28
Publikacja w dniu:
2021-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-15
Publikacja w dniu:
2019-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-03
Publikacja w dniu:
2019-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-03
Publikacja w dniu:
2019-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-26
Publikacja w dniu:
2018-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt