Numery kont bankowych - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w PLN w sprawach karnych (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe)

na podst. art. 292§1 KPK w zw. z 736§4 KPC należy dokonywać na rachunek depozytowy Ministra Finasów przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w EURO

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002


Wpłaty z tytułu opłat za kserokopie i płatności z tytułu użytkowania pokoji gościnnych

dokonywać należy na rachunek bankowy:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 34 1010 1674 0034 6322 3100 0000


Wpłaty z tytułu użytkowania Zakładowego Obiektu Socjalnego z siedzibą w Borowicach
dokonywać należy na rachunek bankowy:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 54 1010 1674 0034 6318 9110 0000


Wpłaty dotyczące sum depozytowych w PLN w sprawach zamówień publicznych (kaucje, wadia)

dokonywać należy na rachunek bankowy:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 23 1010 1674 0034 6313 9120 0000 

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w EURO

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 73 1010 1674 0034 6315 7197 8000UWAGA:
Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy lub/i informację czego dotyczy wpłata

Dodatkowe informacje:

Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont z wyjątkiem konta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze)

Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

Rejestr zmian dla: Numery kont bankowych

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt