Kierownictwo Jednostki - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 37§1 i art. 23§2, 3 i 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku poz. 177), §29 i §30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016, poz. 508), zwanego dalej „Regulaminem” oraz Zarządzenia nr 10/17 Prokuratora Krajowego w dnia 23 stycznia 2017 roku:


Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze stanowią:

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze - Zbigniew Harasimiuk

zakres kompetencji:

  • jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej,
  • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą 1 Wydziału Śledczego i 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej w zakresie obrotu prawnego z zagranicą
  • sprawuje bezpośredni nadzór na pracą 4 Wydziału Organizacyjno – Sądowego z wyłaczeniem prowadzonych postępowań przygotowawczych tego wydziału i pracy Działu Sądowego
  • sprawuje bezpośredni nadzór na pracą 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego
  • sprawuje bezpośredni nadzór na pracą Samodzielnego Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą samodzielnych stanowisk tj.: Starszego inspektora do spraw obronnych, Audytora wewnętrznego, Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracyZastępca Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze - Violetta Wąsikiewicz

zakres kompetencji:

  • kieruje prokuraturą okręgową w zakresie ustalonym przez prokuratora okręgowego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej,
  • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą 1 Wydziału Śledczego i 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej z wyłączeniem obrotu prawnego z zagranicą
  • sprawuje bezpośredni nadzór na pracą 4 Wydziału Organizacyjno – Sądowego sw zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych i pracy Działu Sądowego. 

Rejestr zmian dla: Kierownictwo Jednostki

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-18
Publikacja w dniu:
2021-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-21
Publikacja w dniu:
2020-09-21
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt