Komunikat o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje:


Komisja konkursowa w składzie:

  1. Przewodniczący – Piotr Wieczorkowski – Naczelnik Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
  2. Członek - Michał Korczycki – Naczelnik Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
  3. Sekretarz – Krzysztof Świątek - Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,


powołana zarządzeniem nr 68/2019 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13 sierpnia 2019 roku w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, w dniu 6 września 2019 roku przeprowadziła III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2016r., poz. 1838 ).


Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu


Stwierdzam:


Kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest


Pani Ewelina Pross – 36 punktów.


Wymieniona zostaje zakwalifikowana do zatrudnieniu na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.


Rejestr zmian dla: Komunikat o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt