Komunikat prasowy nr 26/2018 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze w dniu 27 kwietnia 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Magdalenie K., matce trójki dzieci, które poniosły śmierć w tragicznym pożarze kamienicy w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku w Piechowicach.


Magdalena K. została oskarżona o popełnienie dwóch przestępstw, w tym nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób – 26 mieszkańców budynku przy ulicy Przemysłowej w Piechowicach, następstwem czego była śmierć jej trojga małoletnich dzieci w wieku 8, 6 i 4 lat.


Ponadto, podejrzanej zarzucono, że w okresie co najmniej od czerwca 2015 roku do 2 grudnia 2017 roku wielokrotne narażała swoje małoletnie dzieci w wieku 4, 6 i 8 lat na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez nierealizowanie ciążącego na niej jako na matce prawnego obowiązku opieki, co miało między innymi przejawiać się w wielokrotnym pozostawianiu ich samych w mieszkaniu bez opieki osób dorosłych, w tym w zamkniętym pokoju, lub pozostawianiu ich w obecności uzależnionego i pozostającego pod wpływem alkoholu dziadka cierpiącego na znaczną utratę słuchu, wielokrotnym pozostawianiu ich bez opieki na podwórku w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni oraz w ubraniu nieadekwatnym do pory roku i panującej pogody.


W toku śledztwa przeprowadzono szereg czynności, które wykazały, że oskarżona Magdalena K. dopuściła się wobec swoich małoletnich dzieci szeregu zaniedbań noszących znamiona narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku pozostawiła je w pokoju przy zamkniętych oknach w pobliżu źródła ognia, w wyniku czego wybuchł pożar skutkujący ich zgonem.


Uzyskano między innymi opinie biegłych z zakresu pożarnictwa oraz budownictwa – instalacji technicznych, na podstawie których ustalono ponad wszelką wątpliwość, że przyczyną pożaru było zachowanie oskarżonej. Opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej doprowadziły do ustalenia, że przyczyną zgonu dzieci było ostre zatrucie tlenkiem węgla, a następnie działanie wysokiej temperatury ognia.


Magdalena K. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia przed prokuratorem.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, od dnia 11 grudnia 2017 roku Magdalena K. jest tymczasowo aresztowana.


Zarzucone oskarżonej przestępstwo nieumyślnego sprowadzenia pożaru w wyniku którego śmierć poniosło troje dzieci, zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na skutek braku sprawowania właściwej opieki przez osobę do tego zobowiązaną, zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.


O sprawie informowaliśmy w komunikatach prasowych nr 44/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku oraz 46/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku. Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy nr 26/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt