Komunikat prasowy nr 29/2018 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Rejonowa w Lubaniu prowadzi śledztwo przeciwko dwóm mężczyznom, który w nocy 28 maja 2018 roku usiłowali sprowadzić pożar podpalając drzwi Komisariatu Policji w Leśnej, powiat lubański, a wcześniej tego dnia dopuścili się także uszkodzenia mienia w postaci dwóch samochodów.


Do zdarzenia doszło w nocy 28 maja 2018 roku w mieście Leśna, w powiecie lubańskim. Miejscowi funkcjonariusze Policji otrzymali zgłoszenie, według którego grupa osób miała niszczyć zaparkowane na ulicy pojazdy. Na skutek podjętych działań ustalono tożsamość oraz zatrzymano jedną osobę, którą osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komisariatu Policji w Leśnej. Podczas zatrzymania, sprawca był agresywny, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy.


Następnie ujawniono, że drzwi wejściowe do Komisariatu oraz okolice wejścia noszą ślady podpalenia. Jak ustalono, czynu tego dopuściły się dwie osoby, które przebywały wcześniej w towarzystwie zatrzymanych mężczyzn i również dokonywały uszkodzenia mienia w postaci pojazdów. Mężczyźni ci oblali łatwo palną substancją drzwi Komisariatu, a następnie podpalili je. Ilość użytej przez nich substancji była zbyt mała i nie doszło do wybuchu pożaru.


Zatrzymano trzech kolejnych sprawców, z których jeden okazał się nieletni. Jeden z nich przyznał się do podpalenia drzwi Komisariatu Policji w Leśnej. Przedstawiono mu zarzuty spowodowania wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą zniszczenia mienia w postaci drzwi wejściowych do Komisariatu Policji w Leśnej poprzez ich podpalenie, czym zmierzał bezpośrednio do sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku Komisariatu Policji w Leśnej, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na użycie niewystarczającej ilości benzyny i samoistne ugaszenie ognia. Dodatkowo postawiono mu zarzuty uszkodzenia dwóch pojazdów.


Za popełnienie zarzuconych sprawcy czynów grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat. Dodatkowo, wobec faktu, że wszystkie czyny zostały popełnione publicznie, bez powodu, z okazaniem rażącego lekceważenia porządku prawnego, a więc w warunkach tak zwanego występku o charakterze chuligańskim, dolna granica zagrożenia ustawowego obligatoryjnie zwiększona jest o połowę, co oznacza, ze Andrzejowi G. grozi kata nie niższa niż 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.


Po przeprowadzeniu czynności procesowych z podejrzanym Prokuratura Rejonowa w Lubaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Lubaniu o jego tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy od dnia zatrzymania, wskazując między innymi, że grożąca podejrzanemu surowa kara pozbawienia wolności może skłonić go do podejmowania bezprawnych działań, mających na celu utrudnienie postępowania. Sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury, niestosując wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, ani też innych środków zapobiegawczych.


Prokuratura Rejonowa w Lubaniu nie zgadza się z decyzją Sądu Rejonowego w Lubaniu i skieruje w tej sprawie zażalenie do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, domagając się zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy od dnia zatrzymania.


Wobec nieletniego sprawcy czynu, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lubaniu wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Co do dwóch innych osób, z których jedna miała brać udział w niszczeniu pojazdów, druga zaś stanęła pod zarzutem znieważenia funkcjonariuszy Policji, zostały wcześniej zatrzymane w tej sprawie, postępowanie toczy się odrębnie.

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy nr 29/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt