Komunikat prasowy nr 39/2019 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

28 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok w sprawie trzech byłych  urzędników Urzędu Miejskiego w Karpaczu, którzy zostali oskarżeni o przestępstwa związane z inwestycją o nazwie „Budowa ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach – dotyczy budowy ulicy Parkowej na odcinku 775 m, tj. drogi o numerze 115702D” oraz z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji na tą inwestycję.

W sprawie tej Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała w lipcu 2018 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przeciwko 8 osobom, w tym przeciwko byłemu burmistrzowi Karpacza. Troje z oskarżonych, przyznając się do popełnienia zarzuconych im czynów, wyraziło wolę poddania się karze uzgodnionej uprzednio z prokuratorem. Wskazanym wyżej wyrokiem, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze podzielił przekonanie prokuratora o winie i sprawstwie wskazanych wyżej trojga oskarżonych i wymierzył byłemu kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Karpaczu,  byłemu Skarbnikowi Gminy Karpacz oraz byłemu inspektorowi ds. dróg i mostów Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Karpaczu kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, które zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata. Sąd wymierzył także kary grzywny od 1950 do 3900 zł, zobowiązał też skazanych do informowania o przebiegu okresu próby.

Przypomnieć należy, iż przedmiotowa inwestycja w Karpaczu, związana była z przebudową ulicy Parkowej i budową tunelu w ciągu tej ulicy.


Zarzuty przedstawione w sprawie obejmowały popełnione w latach 2011 i 2012 przestępstwa przeciwko dokumentom, a także czyny związane z przedkładaniem Wojewodzie  Dolnośląskiemu nierzetelnych dokumentów celem uzyskania nienależnej dotacji w wysokości 1 947 894 zł 18 gr. Nieprawidłowości, których dopuszczono się w toku prowadzenia inwestycji spowodowały  konieczność zwrócenia Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Karpacz nienależnie pobranej dotacji w kwocie wskazanej powyżej. Gmina wywiązuje się z tego obowiązku dokonując comiesięcznych spłat w wysokości  ponad 50 000 zł miesięcznie. 


Pozostałe osoby oskarżone w tej sprawie nie przyznały się do popełnienia zarzuconych im czynów i zostaną osądzone w odrębnym postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy nr 39/2019

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt