Komunikat Prasowy Nr 41/2018 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu 17 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie, którym uchylił orzeczenie Sądu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie czynu karalnego z art. 226 § 1 kk, o jaki obwiniona została nieletnia Natalia S., polegającego na tym, że w dniu 19 grudnia 2016 roku używając słowa powszechnie uznanego za obelżywe dopuściła się znieważenia funkcjonariusza publicznego w osobie Minister Edukacji Narodowej podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych, w trakcie wizyty w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.


Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, przekazała sprawę do rozpoznania Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Po przeprowadzeniu postępowania Sąd pierwszej instancji uznał nieletnią za winną popełnienia czynu z art. 226 § 1 kk. Jednocześnie Sąd odstąpił od jej ukarania, wskazując między innymi, że poniosła ona konsekwencje swojego zachowania ze strony grona pedagogicznego oraz rodziców.


Apelację od orzeczenia Sądu pierwszej instancji złożył obrońca nieletniej.


W dniu 17 lipca 2018 roku, zapadłe wcześniej orzeczenie zostało uchylone, a postępowanie umorzone.

Sąd odwoławczy stwierdził między innymi, że słowo „sucz” występuje rzadko, w związku z czym wątpliwym jest uznanie, ze stanowi ono słowo powszechnie uznane za obelżywe.


Ponadto, Sąd stwierdził, że w czasie kiedy miało miejsce zdarzenie objęte zakresem postępowania, przytoczone wyżej słowo było wypowiedziane przez inne osoby wielokrotnie, a zgromadzone dowody, pomimo konsekwentnych zeznań pokrzywdzonej w tym zakresie, nie pozwalają na jednoznaczne przesądzenie, że padły one konkretnie ze strony Natalii S.


Powyższe wątpliwości nie pozwoliły w ocenie Sądu na przypisanie obwinionej popełnienia zarzucanego jej czynu.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze sporządzone zostało pisemne uzasadnienie postanowienia, które zostanie poddane analizie pod kątem możliwości ewentualnego zaskarżenia orzeczenia.


W sprawie zajść do jakich doszło w dniu 19 grudnia 2016 roku w związku z wizytą Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała ponadto do Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Agnieszce G. oraz Zbigniewowi U. o czyny polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej oraz funkcjonariuszy Policji zabezpieczających wizytę, a także znieważenie funkcjonariusza publicznego w osobie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych.

Rejestr zmian dla: Komunikat Prasowy Nr 41/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt