Komunikat Prasowy Nr 44/2018 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie nieprawidłowości do jakich dochodziło w legnickim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


W dniu 30 lipca 2018 roku do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wpłynęło Zawiadomienie Departamentu Kontroli Wewnętrznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podejrzeniu popełnienia przestępstw polegających na niedopełnieniu obowiązków przez pracowników Oddziału ZUS w Legnicy.


Powyższe związane było z brakiem podejmowania działań przez upoważnionych i zobowiązanych do tego pracowników legnickiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kontroli i weryfikacji uprawnień do pobierania zasiłków chorobowych i innych przez szereg beneficjentów. 


Postępowanie obejmuje okres od 2011 do 2018 roku. Wówczas, jak wynika z zawiadomienia, pracownicy legnickiego Oddziału ZUS zaniechali przeprowadzenia stosownych kontroli wobec co najmniej kilkunastu osób, które zakładały działalność gospodarczą i deklarowały najwyższą możliwą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Krótko potem występowały do legnickiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek, najczęściej z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na chorobę. Dzięki takiemu działaniu, osoby te uzyskiwały następnie zasiłki w najwyższej wysokości.


Jak wykazała kontrola przeprowadzona przez Centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podawane przez nie dane, będące podstawą ustalenia wysokości zasiłku, nie były nigdy weryfikowane co stanowić może zaniechanie ze strony pracowników Zakładu.


Większość z osób uzyskujących w ten sposób zasiłki jest spokrewniona z pracownikami legnickiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łączna kwota pobranych w ramach opisanego procederu zasiłków przekracza 2,5 miliona złotych.


Decyzją Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, do wyjaśnienia okoliczności sprawy została wyznaczona Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, albowiem dotyczy ona szeregu mieszkańców Legnicy oraz pracowników miejscowego oddziału ZUS.

Rejestr zmian dla: Komunikat Prasowy Nr 44/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt