Komunikat Prasowy Nr 46/2018 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu 14  lipca 2018  roku, przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze  zapadł wyrok w sprawie o sygnaturze III K 39/17 przeciwko Mariuszowi O. i Robertowi S. oskarżonym o wyłudzenie od kilkudziesięciu osób kwoty 2 523 500 zł, to jest o dokonanie czynów z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. zw. z art. 65§1kk w zw. z art. 12kk. 


W  dniu 12 kwietnia 2017 r.  Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze skierował  akt oskarżenia, zarzucając oskarżonym między innymi, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osobiście lub za pośrednictwem innych osób oferowali i zawierali umowy inwestycyjne na rynku walutowym Forex, w związku z którymi pobrali od pokrzywdzonych, celem dysponowania i obracania pieniędzmi, środki w łącznej kwocie 2 523 500 zł.


Oskarżeni Mariusz O. i Robert S., informowali pokrzywdzonych o planowanej inwestycji na rynku walutowym Forex, zachęcając ich wysokim oprocentowaniem wpłacanych środków na poziomie 36-60%. Jednocześnie określali poziom ryzyka na 3-5%, choć w rzeczywistości na rynku walutowym Forex inwestycje powiązane były ze 100% ryzykiem (możliwa była utrata wszystkich wpłaconych  środków w ciągu jednego dnia). Oskarżeni nie informowali jednak o tym swoich klientów.


Z czasem środki wpłacane przez pokrzywdzonych w minimalnej części były inwestowane, celem pozorowania wywiązywania się z zawartych umów. Pozostałe środki wpłacane przez kolejnych pokrzywdzonych, przeznaczane były na wypłacanie odsetek osobom, które takich wpłat wcześniej dokonały.  W pozostałej części środki finansowe wykorzystywane były na cele prywatne przez oskarżonych.


Sąd Okręgowy, podzielając stanowisko oskarżyciela publicznego uznał winę i sprawstwo oskarżonych, wymierzając Mariuszowi O. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 350 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na 40 złotych każda, zaś Robertowi S. karę łączną 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 230 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na 40 złotych każda. Nadto Sąd orzekł wobec obu oskarżonych środki kompensacyjne w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej pokrzywdzonym szkody oraz obciążył ich kosztami postępowania.


Orzeczenie nie jest prawomocne.


Dodać należy, że w procederze udział brał również poszukiwany listem gończym Marcin Ł., z którym dotychczas nie zdołano wykonać czynności procesowych.  Podejrzany  ukrywał się – jak ostatnio ustalono – w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich. Obecnie trwa procedura jego przekazania polskim organom ścigania.

Rejestr zmian dla: Komunikat Prasowy Nr 46/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt