Komunikat Prasowy nr 47/2020 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Z uwagi na zainteresowanie mediów Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że prowadzi śledztwo przeciwko Andrzejowi B., w ramach, którego jest on podejrzany o to, że pod koniec 2014 roku, będąc Marszałkiem Województwa Opolskiego, nie dopełnił obowiązków służbowych, pomimo stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych przez podległego mu pracownika.


Jednocześnie jeden z pracowników Urzędu, o nazwisku Andrzej B. (zbieżność inicjałów) zajmujący kierownicze stanowisko w Departamencie Ochrony Środowiska, niezgodnie z prawem zajmował się równocześnie świadczeniem usług doradczych na rzecz podmiotów prywatnych. Andrzej B. sporządzał wnioski oraz tworzył dokumentację niezbędną dla uzyskania przez przedsiębiorców środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wykorzystywał przy tym wiedzę oraz znajomości pozyskane w ramach zajmowanego stanowiska. Usługi świadczył w godzinach pracy w Urzędzie. Pozyskiwał informacje dotyczące między innymi interpretacji norm i zasad programu operacyjnego, czy stopnia zaawansowania interesujących go projektów, przekazując je beneficjentom. Wpływał również na pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie projektów, w celu szybkiego i pomyślnego załatwienia wniosków reprezentowanych przez siebie w sposób nieformalny beneficjentów. Działanie Andrzeja B. naraziło na szwank wizerunek urzędu, w którym pracował, jak również było to ze szkodą dla innych przedsiębiorców oraz doradców realizujących w sposób legalny usługi konsultingowe. Zachowanie to stało w oczywistej sprzeczności z obowiązkami służbowymi i wywoływało wątpliwości, co do bezstronności Andrzeja B.. Nadto stanowiło ono naruszenie ustawy o pracownikach samorządowych. Proceder trwał od 2009 do końca 2014 roku. Do 2012 roku Andrzej B. prowadził firmę, a następnie świadczył usługi w ramach nieformalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Ustalono, że w tym czasie sporządził nie mniej niż 21 wniosków wraz z dokumentacją, uzyskując dla siebie, a częściowo dla innych osób, korzyść majątkową przekraczającą 300.000 złotych. Ponadto, Andrzej B. zataił w oświadczeniach majątkowych fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz osiągane z tego tytułu dochody.


Marszałek Województwa Opolskiego, pomimo wiedzy na temat opisanych wyżej nieprawidłowości, a także wbrew ustawowemu obowiązkowi, nie wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowy o pracę z podległym pracownikiem, a ponadto nie zwrócił się do urzędu skarbowego o kontrolę oświadczeń majątkowych pracownika i nie złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa. Ostatecznie Andrzej B. został w ramach porozumienia przeniesiony na inne stanowisko służbowe w jednej z opolskich gmin.


W listopadzie 2019 roku Andrzej B., Marszałek Województwa Opolskiego, usłyszał w tej sprawie zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych z art. 231 § 1 kk. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.


Andrzejowi B. - byłemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także poświadczenia nieprawdy i zatajenia prawdy w oświadczeniach majątkowych. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.


Wobec obu wyżej wymienionym prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie po 50.000 zł każdy, a nadto w stosunku do byłego Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska zabezpieczenie majątkowe w kwocie 330.000 zł.


Zarzut poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych przedstawiono także Łukaszowi R., zastępcy wójta w jednej z opolskich gmin, który razem z Andrzejem B. prowadził nieformalną działalność doradczą. Grozi mu za to nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo pozostaje w biegu.

Rejestr zmian dla: Komunikat Prasowy nr 47/2020

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-24
Publikacja w dniu:
2020-07-24
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt