Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 1 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca - Violetta Wąsikiewicz – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze,
Członek – Anna Kaczyńska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kamiennej Górze,
Sekretarz – Monika Olba – Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

powołana zarządzeniem nr 46/2019 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 4 czerwca 2019 roku w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze, po przeprowadzeniu w dniu 5 czerwca 2019 roku I etapu konkursu określonego powołanym zarządzeniem, polegającego stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2016r., poz. 1838 ), polegającego na ocenie:

  • czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 w/wym. Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie,
  • czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze,


ustala listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu w osobach:

  1. Magdalena Białoszewska
  2. Adrianna Lewandowska-Dodot
  3. Bartosz Szumiński


Jednocześnie Komisja zwraca się do kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu o zgłoszenie się w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość kandydata.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 1

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt