Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego - Etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko Dyrektora Wydziału VII

 

 

W dniu 12 maja 2021 roku o godz. 11 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata.


Do II etapu został zakwalifikowany jeden kandydat  Pan Przemysław Rudzik.


Skład Komisji konkursowej w dniu 12 maja 2021 roku:

Monika Olba – Przewodnicząca Komisji,

Michał Korczycki, Tomasz Czułowski – członkowie Komisji.

 


Przewodnicząca Komisji Monika Olba potwierdziła tożsamość kandydata na podstawie dowodu osobistego nr AXR 388711 wydanego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.  


Następnie przewodnicząca poinformowała kandydata o sposobie przeprowadzenia sprawdzenia umiejętności oraz kryteriach przyjętych przy dokonywaniu oceny kandydata. Pytania 1-4 mające charakter pytań otwartych punktowane będą w skali 1-5, zaś pozostałe pytania testowe mają charakter pytań zamkniętych, z jedną poprawną odpowiedzią. Za każdą z poprawnych odpowiedzi kandydat uzyskuje 1 punkt, za odpowiedź błędną 0 punktów. Punkty przyznawane są łącznie za każde pytanie przez członków Komisji, są sumowane. Warunkiem dopuszczenia do trzeciego etapu konkursu jest uzyskanie 18 punktów.


Sprawdzian umiejętności rozpoczęto o godzinie 11.10 zakończono o godzinie12.00.


Komisja po dokonaniu oceny pracy kandydata podjęła uchwalę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu Pana Przemysława Rudzika, który uzyskał 24 punkty.


Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 19 maja o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Protokół sporządziła Przewodnicząca Komisji Monika Olba

Do protokołu dołączono:

  1. Pytania konkursowe i odpowiedzi udzielone przez kandydata znajdujące się w kopercie,
  2. Wykaz punktów przyznanych przez członków komisji za poszczególne pytania.


Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego - Etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-12
Publikacja w dniu:
2021-05-12
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt