Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu  16 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.


Na Konkurs stawili się:

  1. Pani Joanna Bukała
  2. Pani Alicja Kolczyńska
  3. Pani Aleksandra Sieklucka


Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatów poprzez okazanie przez nich dowodów osobistych. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Szumińska poinformowała ich min. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu.


W szczególności poinformowała, że do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu dwóch zadań jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie dwóch zadań 25 minut. Kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego w  kolejności alfabetycznej.


Egzamin rozpoczęto o godzinie 9.05, zakończono o godzinie:10.25


Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów :

  1. Pani Alicja Kolczyńska – 9 pkt 
  2. Pani Aleksandra Sieklucka – 8,5 pkt


1 kandydat nie uzyskał minimalnej liczby 6 punktów i tym samym nie został dopuszczony do III etapu Konkursu:

 

Pani Bukała Joanna – 4  pktUstalono , że III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku  o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ulica Muzealna 9  w sali numer 301.        

Kandydaci będą  odpowiadać na 8 pytań z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury, w tym  w szczególności dotyczących działalności sekretariatu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze - etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt