Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu - etap 3 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje:

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Przewodnicząca – Justyna Radomska – Kierownik Szkolenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
  2. Członek – Dorota Wincentak - Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu
  3. Sekretarz –Maria Glinkowska – Inspektor ds. biurowości w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze


powołana zarządzeniem nr 18/2018 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19 marca 2018 roku w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu, w dniu 4 kwietnia 2018 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu.

Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu, stwierdzam, że: kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest:

Pani Marta Stadnik.


Wymieniona zostaje zakwalifikowana do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bolesławcu.
Jednocześnie informuję, że pozostali kandydaci zostali umieszczeni na rezerwowej liście kandydatów w kolejności zgodnej z punktacją, którą uzyskali:

  1. Pani Wioletta Wieczorkowska
  2. Pan Marek Tomczyk
  3. Pani Karolina Kula

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu - etap 3

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt