Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu  21 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Na Konkurs stawili się:

  1. Pani   Paulina Matuszewska
  2. Pani   Alicja Firszt

Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatów poprzez okazanie przez nich dowodów osobistych. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Szumińska poinformowała ich min. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu. W szczególności poinformowała, że do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu dwóch zadań jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie dwóch zadań 25 minut. Kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego w  kolejności alfabetycznej.

Egzamin rozpoczęto o godzinie 9.10 zakończono o godzinie:10.05


Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów:

  1. Pani Paulina Matuszewska - 8 pkt
  2. Pani  Alicja Firszt  – 6 pkt


Ustalono , że III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 o godz. 8.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ulica Muzealna 9  w sali numer 301.        

Kandydaci będą  odpowiadać na 8 pytań z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury, w tym  w szczególności dotyczących działalności sekretariatu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt