Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - Etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu 14 maja 2021 roku o godz. 10.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zebrała się Komisja Konkursowa celem przeprowadzenia II etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, tj. praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów.

 

Komisja przeprowadziła II etap konkursu w składzie:

 1. Przewodniczący – Krzysztof Świątek – Kierownik Szkolenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
 2. Sekretarz – Maria Glinkowska – Inspektor ds. Biurowości Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze,
 3. Małgorzata Ledzion – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.


Na konkurs stawiły się:

 1. Anna Płoska
 2. Magdalena Łechtańska
 3. Anna Wróbel
 4. Marta Hyc
 5. Anna Sikora-Antosik
 6. Michalina SajkoPrzed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatek poprzez okazanie dowodów osobistych. Następnie Przewodniczący Komisji, poinformował uczestniczki m. in. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu podczas II etapu Konkursu. W tym poinformował, że do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu trzech zadań, jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie zadań 40 minut. Kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego w tym samym czasie.


Egzamin rozpoczęto o godzinie: 10.05, zakończono o godzinie: 10.45


W trakcie trwania praktycznego sprawdzianu umiejętności z udziału w konkursie wycofała się Pani Anna Sikora-Antosik.Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienione kandydatki:

 

 1. Annę Płoska z wynikiem: 8,6 pkt.
 2. Magdalenę Łechtańską z wynikiem: 7,6 pkt.
 3. Annę Wróbel z wynikiem: 7,3 pkt.
 4. Martę Hyc z wynikiem: 8,6 pkt.
 5. Michalinę Sajko z wynikiem: 8,6 pkt.


Ustalono, że III etap konkursu odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, przy ul. Muzealna 9.


Kandydaci będą odpowiadać na pytania z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym w szczególności dotyczących działalności sekretariatu, a także na dodatkowe pytania komisji.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - Etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-14
Publikacja w dniu:
2021-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-14
Publikacja w dniu:
2021-05-14
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt