Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - Etap 3 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

 PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

 


W dniu 24 maja 2021 roku o godz. 10.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się III etap Konkursu na staż urzędniczy. Kandydatki odpowiadały na pytania z jednakowych dla każdej zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury, w tym w szczególności dotyczące działalności sekretariatu,  a także dodatkowe pytania komisji.


Komisja  obradowała w składzie:

Przewodniczący: Krzysztof Świątek - Kierownik Szkolenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Członkowie: Małgorzata Ledzion - Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.

Sekretarz: Maria Glinkowska - Inspektor ds. biurowości Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

 


Na Konkurs stawiły się:

  1. Pani Marta Hyc
  2. Pani Magdalena Łechtańska
  3. Pani Anna Płoska
  4. Pani Michalina Sajko
  5. Pani Anna Wróbel

 


Przed przystąpieniem do odpowiedzi potwierdzono tożsamość kandydatek na podstawie oświadczenia ustnego - znane komisji z poprzednich etapów. Następnie Przewodniczący Komisji, poinformował o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu podczas III etapu. W tym poinformował, że w ramach III etapu kandydatki będą odpowiadały na zestaw 8 pytań ocenianych w skali punktowej od 0 do 10 pkt., a ostateczna ocena jest średnią z wyników osiągniętych w II i III etapie.


Egzamin rozpoczęto o godzinie: 10.00


Kandydatki odpowiadały według kolejności wskazanej powyżej.


Egzamin zakończono o godzinie: 11.45

 


Komisja po dokonaniu oceny odpowiedzi, stwardziała, że w wyniku przeprowadzonego konkursu:

  1. Pani Marta Hyc uzyskała za III etap 7,1 pkt i łącznie 7,85 pkt. w konkursie
  2. Pani Magdalena Łechtańska uzyskała za III etap 6,5 pkt i łącznie 7,05 pkt. w konkursie
  3. Pani Anna Płoska uzyskała za III etap 6 pkt i łącznie 7,3 pkt. w konkursie
  4. Pani Michalina Sajko uzyskała za III etap 8,3 pkt i łącznie 8,45 pkt. w konkursie
  5. Pani Anna Wróbel uzyskała za III etap 3,6 pkt i łącznie 5,45 pkt. w konkursie


Komisja podjęła jednogłośnie uchwałę o rekomendowaniu Prokuratorowi Okręgowemu w Jeleniej Górze do zatrudnienia na staż urzędniczy Pani Michaliny Sajko.

Jednocześnie zawnioskowała o umieszczenie na liście rezerwowej Pani Marty Hyc i Pani Anny Płoski.


Na tym protokół zakończono i podpisano.


Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze - Etap 3

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-24
Publikacja w dniu:
2021-05-24
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt