Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu 8 sierpnia 2018 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.


Na Konkurs stawili się:

  1. Pani   Białoszewska Magdalena,
  2. Pani   Rydzyńska Daria,
  3. Pani Wiktor – Gibała Marta.


Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Świątek poinformował kandydatów m. in. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu. Do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Uczestnicy przystępowali do wykonywania zadań praktycznych w czasie 35 minut ( każdy ).                                                                         


Egzamin rozpoczęto o godzinie 9.05 i  zakończono o godzinie 10.20.


Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienione kandydatki:

  1. Pani Białoszewska Magdalena – 8,17 pkt., 
  2. Pani  Wiktor – Gibała Marta – 8,11 pkt.,
  3. Pani Rydzyńska Daria – 6,67 pkt.


III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 roku  o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.


Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokół sporządziła: Agnieszka Zachwiej

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-08
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt