Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie

na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

 

W dniu  7 lutego 2020 roku o godz. 9.10 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

 

Komisja  obradowała w składzie:

Przewodniczący: Monika Olba – Naczzelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – nieobecna,

Członek: Anna Sobiechowska - Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

Sekretarz: Agnieszka Zachwiej – kierownik sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Jeleniej  Górze

 


Na Konkurs stawili się:

  1. Pani Magdalena Białoszewska,
  2. Pani Katarzyna Bochenek.


Nie stawiła się Pani Barbara Laskowska – nie podając przyczyn.


Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatów poprzez okazanie przez nich dowodów osobistych. Następnie Sekretarz  Pani Agnieszka Zachwiej, w zastępstwie Przewodniczącego Komisji, poinformowała m. in. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu.


W szczególności poinformowała, że do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu trzech zadań jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie zadań 45 minut. Kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego w  kolejności alfabetycznej.


Egzamin rozpoczęto o godzinie: 9.15

Zakończono o godzinie: 10.00


Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów:

  1. Pani Magdalena Białoszewska – 6,25  pkt
  2. Pani Katarzyna Bochenek - 6 pkt


Ustalono, że III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, przy ul. Muzealna 9.        


Kandydaci będą  odpowiadać na pytania z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury, w tym  w szczególności dotyczących działalności sekretariatu,  a także dodatkowe pytania komisji.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt