Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 3 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Komunikat o wynikach konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

 

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje:


Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący - Monika Olba Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze

Członkowie: Anna Sobiechowska - Kierownik sekretariatu w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

Sekretarz - Agnieszka Zachwiej - Kierownik sekretariatu w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze


powołana zarządzeniem nr 6/2020 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2020 roku w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze, w dniu 14 lutego 2020 roku przeprowadziła III etap konkursu określonego w powołanym zarządzeniu.


Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu z przebiegu III etapu konkursu, będącego jednocześnie końcowym protokołem przebiegu konkursu,

stwierdzam, że :


kandydatem, który uzyskał w dwóch punktowanych etapach konkursu, tj. w etapie II i III, największą łączną liczbę punktów jest:


Pani Magdalena Białoszewska


Wymieniona zostaje zakwalifikowana do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej  w Kamiennej Górze.


Jednocześnie informuję, że na rezerwowej liście kandydatów zostały umieszczona:

Pani Katarzyna Bochenek

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze - etap 3

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt