Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - Etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu  11 września  lutego 2020 roku o godz. 14.30 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.


Na Konkurs stawiła się:

Pani Anna Jóźko


Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatki poprzez okazanie przez nią dowodu osobistego. Następnie Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Świątek poinformował ją m.in. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu.


W szczególności poinformował, że do III etapu Konkursu zostanie dopuszczona kandydatka, jeżeli uzyska minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności polegać będzie na wykonaniu trzech zadań. Łączny czas na ich wykonanie 45 minut.


Egzamin rozpoczęto o godzinie: 14.35

zakończono o godzinie:15.20


Komisja po dokonaniu oceny pracy kandydatki w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionej kandydatki :


Pani Anny Jóźko – 8,3 pkt


Ustalono , że III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz.10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ulica Muzealna 9  w sali numer 301.        


Kandydatka będzie  odpowiadać na 8 pytań z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury, w tym  w szczególności dotyczących działalności sekretariatu.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - Etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11
Publikacja w dniu:
2020-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11
Publikacja w dniu:
2020-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11
Publikacja w dniu:
2020-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11
Publikacja w dniu:
2020-09-11
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt