Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu


W dniu 4 grudnia 2020 roku o godz. 14.05 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.


Komisja  obradowała w składzie:

Przewodniczący: Krzysztof Świątek - Kierownik Szkolenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Członkowie: Danuta Skrypnik – Starszy referent Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu

Sekretarz: Maria Glinkowska - Inspektor ds. biurowości Prokuratury Okręgowej w Jeleniej GórzeNa Konkurs stawili się:

  1. Katarzyna Błauciak
  2. Magdalena Rutyna
  3. Marcin Marcinko
  4. Marek Hałubiec


Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatów poprzez okazanie przez nich dowodów osobistych. Następnie Przewodniczący Komisji, poinformował m. in. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu podczas II etapu Konkursu. W tym, że praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu trzech zadań jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie zadań 40 minut. Kandydaci przystąpili do egzaminu praktycznego w tym samym czasie.


Egzamin rozpoczęto o godzinie: 14.10, a zakończono o godzinie: 14.50


Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienione osoby

  1. Panią Katarzynę Błauciak – 9 pkt.
  2. Panią Magdalenę Rutynę – 6 pkt.

przyjmując, że kwalifikują się kandydaci, którzy osiągnęli co najmniej 6 pkt. za wszystkie zadania.

 


Ustalono, że III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, przy ul. Muzealna 9.        


Kandydaci będą  odpowiadać na pytania z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury, w tym  w szczególności dotyczących działalności sekretariatu,  a także dodatkowe pytania komisji.


Stwierdzono jednocześnie, iż Pan Marcin Marcinko uzyskał 5 pkt., a Pan Marek Hałubiec 4 pkt.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu - etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-05
Publikacja w dniu:
2020-12-05
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt