Międzynarodowa konferencja Prokuratur - 16-17 maja 2019 roku - "Transgraniczne zwalczanie przestępczości na polsko-czeskim pograniczu" - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Informacja o projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa


Tytuł projektu:
Transgraniczne zwalczanie przestępczości na polsko-czeskim pograniczu


Nazwa programu: 
Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020


Beneficjent FMP:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (www.jgora.po.gov.pl)


Partner projektu: 
Krajské Státní Zastupitelství v Ústí nad Labem (www.portal.justice.cz/)


 
Opis realizowanego projektu:

Problemem na pograniczu jest przestępczość transgraniczna oraz nowe rodzaje przestępczości (cyberprzestępczość). Realizowany projekt przyczynia się do skuteczniejszego i szybszego zwalczania przestępczości, co przy utrzymywaniu swobody przekraczania granic wewnętrznych UE uzasadnia utrzymywanie intensywnych, bezpośrednich i odformalizowanych kontaktów pomiędzy partnerami, upoważnionymi do współpracy  międzynarodowej.

Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy. W skład delegacji polskiej wszedł Pan Piotr Kowalczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, Prokurator Regionalny we Wrocławiu, Prokuratorzy Okręgowi z regionu wrocławskiego, prokuratorzy z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także przedstawiciele kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, a także Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W skład delegacji czeskiej weszła Pani Lenka Bradacova – kierująca Prokuraturą Naczelną w Pradze oraz kierownictwo Krajskich Prokuratur z Usti nad Labem i Hradec Kralove. Udział w Konferencji wzięli również przedstawiciele Prokuratury Generalnej Wolnego Kraju Saksonii w Dreźnie oraz Prokuratury w Goerlitz.


Projekt umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie podobieństw i różnic instytucji prawa karnego i prawa międzynarodowego oraz pozwolił na wzmocnienie i poszerzenie współpracy transgranicznej pomiędzy przedstawicielami partnerów projektowych. Dzięki projektowi u każdego z partnerów powstają struktury umożliwiające utrzymywanie takich kontaktów pomiędzy nimi, które pozwalają na pogłębienie współpracy, a co za tym idzie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu.


Cel projektu:

Pogłębianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza w obszarze wsparcia, poprzez intensyfikację transgranicznej współpracy prokuratur z Polski i Czech. Celem realizacji działań projektowych było również wspieranie strategii lokalnych i regionalnych, a przede wszystkim euroregionalnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczenia przestępczości na pograniczu, albowiem bezpieczeństwo ludności jest warunkiem przyczyniającym się do jakości życia na pograniczu.


Okres realizacji:

1 lutego 2019 – 30 czerwca 2019


Wartość zrealizowanego projektu:

23.310,00 EUR


Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 
85%

 
logo_zfm
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.


Rejestr zmian dla: Międzynarodowa konferencja Prokuratur - 16-17 maja 2019 roku - "Transgraniczne zwalczanie przestępczości na polsko-czeskim pograniczu"

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-29
Publikacja w dniu:
2019-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-29
Publikacja w dniu:
2019-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-29
Publikacja w dniu:
2019-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt